Detaljplan för Hjärup nordost 4 har antagits

Detaljplanen har antagits av Stadsbyggnadsnämnden den 11 september 2019. Syftet med projektet är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup NO, i enlighet med det planprogram för området som godkändes […]

Läs mer

Föredrag om Nordkalotten

Välkomna och lyssna på ett föredrag om Nordkalotten.

Läs mer