Dags att tycka till om Staffanstorp

Staffanstorp centrum Foto: Johanna Liwenborg

Har du fått SCB:s medborgarundersökning? I så fall tillhör du de 1 200 som slumpmässigt valts ut att delta. Ta din chans att tycka till om Staffanstorps kommun. Dina svar hjälper oss att förbättra oss och att göra rätt prioriteringar.

161 500 personer i 135 kommuner runt om i landet har under september fått en enkät hem i brevlådan. I Staffanstorps kommun kommer över 1 000 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 18-84 år få möjligheten att besvara på frågor som bland annat handlar om hur det är att bo och leva i kommunen samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. 

Här kan du läsa mer om medborgarundersökningen.

Skapa en tryggare kommun

Samtidigt har Polisen och kommunens trygghetsmätning även skickats ut till 900 slumpvis utvalda invånare.

Har du fått en enkät i brevlådan? Då hoppas vi du tar dig tid att svara! Din medverkan kommer att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Läs mer om trygghetsmätningen här.