”Hellre fly än illa fäkta” – en föreläsning riktad till dig som lever nära psykisk sjukdom.

Kerstin Carlbergh har samlat sina erfarenheter av att leva med psykisk sjukdom i denna föreläsning med fokus på att göra beteenden och reaktioner hos den drabbade mer logiska för dig som anhörig. Föreläsningen riktar strålkastaren mot begreppet skam och vad man som anhörig bör tänka på, både före och efter den drabbade själv kommit till möjlighet till samtal.

Kerstin Carlbergh arbetar med verksamhetsutveckling och arbetsmiljöfrågor vid statlig myndighet och har en examen från Lunds universitet inom beteendevetenskap.

När:     26 september kl.17.00

Var:      Trivselpunkten, Torget 7 Staffanstorp

Lokal:   ETTAN

Alla är välkomna, ingen anmälan krävs

Vi bjuder på fika.

Har ni frågor Kontakt: Taina Ahola 046-25 15 37 eller taina.ahola@staffanstorp.se