Ökad kunskap inom det skånska totalförsvaret

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta för att starka kunskaper inom bland annat krisberedskap.

– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.

– För Staffanstorps kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger Bertil Persson, räddningschef i Staffanstorps kommun.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.

– En viktig uppgift för Staffanstorps kommun är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl under fred – som under kris och krig, säger Bertil Persson.

Länsstyrelsen anordnar även en totalförsvarsdag varje år där aktörer från alla delar av totalförsvaret bjuds in. Årets totalförsvarsdag arrangeras den 26 september tillsammans med Kristianstads kommun. Konferensens tema ”Starka tillsammans” belyser frivilligorganisationernas viktiga roll i totalförsvaret.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »