Skåneveckan för psykisk hälsa 2019

För att uppmärksamma psykisk ohälsa/hälsa medverkar Staffanstorp med aktiviteter på Trivselpunkten under Skåneveckan för psykisk hälsa.      Kommunens aktiviteter kan du läsa om på Skåneveckan 2019 Staffanstorp Hela programmet hittar du på www.skaneveckan.com.

Syftet med vecka är att ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och öppet hus på mötesplatser. Har du idéer och tankar eller frågor kring Skåneveckan för psykisk hälsa hör gärna av dig till Taina Ahola  eller på telefonnummer 046-25 15 37.

Veckans program Staffanstorp

Tisdag den 8 oktober kl.15.00
Stöd och hjälp kring psykisk ohälsa

Information om vilket stöd som finns i kommunen till personer över 18 år som lever med psykisk ohälsa. Kommunen och andra verksamheter berättar om stöd de erbjuder till personer som lever med psykisk ohälsa eller har någon i sin närhet som lever med psykisk ohälsa. Vi bjuder på fika

Onsdag den 9 oktober kl.16.30 till ca 18.00
Konstnärssyndromet – konsten att leva ett välfungerande liv med        Aspergers

Mandy Von Appen berättar om sina livserfarenheter med psykisk ohälsa/hälsa. Ett liv kantat av självmordsförsök, destruktiva beteenden och ätstörningar till hur hon fick sina diagnoser Asperger syndrom, ADHD och IPS (Emotionell instabil personlighetsstörning).

Hur hon hittade konsten som ett verktyg till ett fungerande liv och bättre psykisk mående. Plats Trivselpunkten Torget 7 Staffanstorp. Vi bjuder på fika.