Tillfällig infart till Pågavägen i Hjärup

Arbetet fortsätter med fyrspårsutbyggnaden i Hjärup. Foto: Andreas Holm

Fyrspårsutbyggnaden mellan Lund och Arlöv pågår för fullt. Denna vecka startar Trafikverket ledningsarbete på Pågavägen i Hjärup. Det innebär att en tillfällig infart till området görs.

Arbetet påverkar boende på Pågavägen 15-19 som får infart till sina fastigheter via Södra Murvägen. Även gång- och cykelvägen ut till Ynglingavägen påverkas och får en tillfällig sträckning runt Jakriborg.

I somras började Trafikverket bygga på västra sidan av Hjärups station. Det är ena betongsstödet till den nya stationsbron som ska gå över spåren. Där ska också en stödmur byggas vilket innebär att ledningar för spillvatten, dagvatten och färskvatten flyttas och läggs utmed Pågavägen. Arbetet med ledningarna pågår i två etapper och beräknas pågå i cirka två månader. Under arbetet stängs även parkeringen vid Pågavägen.

Bygget med att bygga ut från två till fyra spår startade hösten 2017. De nya spåren mellan Lund och Arlöv beräknas vara i full drift 2024.

För mer information kontakta Trafikverket eller läs om projektet här.

Arbetet med ledningarna utmed Pågavägen sker i två etapper. Grafik: Trafikverket Arbetet med ledningarna utmed Pågavägen sker i två etapper. Under första etappen är det stopp för fordonstrafik från korsningen vid Allévägen. Under etapp två är det stopp vid vändplanen på Pågavägen. Under hela tiden sker infart till Pågavägen 15-19 runt Jakriborg, via Hansavägen/Södra murvägen. Grafik: Trafikverket