Förenade Care tar över den kommunala hemtjänsten

Fritt val i hemtjänsten. Foto: Pixabay

Den kommunala hemtjänsten omfattar serviceinsatser, omvårdnadstjänster inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice. Övertagandet sker genom en verksamhetsövergång, vilket innebär att den personal som idag arbetar i den kommunala hemtjänsten erbjuds arbete i Förenade Cares hemtjänst. De kommuninvånare som idag har kommunal hemtjänst kommer att få välja utförare bland de privata utförare som finns inom LOV-systemet eller följa med över till Förenade Care. Alla berörda kommuninvånare kommer att få information om detta under hösten. Övergången beräknas ske runt årsskiftet.

Leila Misirli
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen