Tre toppmoderna äldreboendena invigda under året

Camilla Persson, verksamhetschef på Villa Vikhem som också tillåter husdjur vid inflyttningen. Foto Ivar Sjögren

– Vi har haft kö till våra äldreboenden i många år men den är helt borta nu. Alla sökande har fått lägenhet, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Tre toppmoderna äldreboenden har invigts i Staffanstorp under året. I våras tog Humana Sockerstan och Villa Roos Park emot sina första hyresgäster och i september öppnade Villa Vikhem.
De nya äldreboendena har skapats genom en ny ersättningsmodell.

– Istället för att upphandla tjänster för en begränsad tid tillämpar vi lagen om valfrihet inom vården (LOV). Entreprenörerna har ansökt, granskats och fått tillstånd att driva särskilt boende i kommunen, säger chefen för omsorgsförvaltningen Leila Misirli.

Långsiktiga engagemang

– Vi ville bort från kortsiktiga upphandlingar och finna samarbeten som skapar långsiktiga engagemang på orten utan bortre tidsgräns, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Långsiktigheten motiverar våra entreprenörer att investera i till exempel ökad kompetens för personalen eller i inner- och yttermiljö för trivsel och trevnad och de ges möjlighet att bygga egna långsiktiga relationer med civilsamhället för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.

Flera valmöjligheter

För att få plats på särskilt boende krävs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.
Man kan välja boende utifrån vårdbehov samt efter vad som erbjuds
av de olika utförarna; som vinter- trädgård, gym, gympa, seniorcoach, dans, musik, quiz, bingo med mera. Villa Vikhem tillåter även mindre husdjur och Villa Roos Park planerar en liten butik i trädgården dit de boende kan gå och handla enklare varor på egen hand.

Alltid en plats

Snittsåldern på boendena är 85,6 år i Staffanstorp.
Idag finns 269 platser på särskilt boende i Staffanstorp. 175 av dessa har invigts under 2019.

– Detta är en av våra viktigaste kärnverksamheter och för att få en hög kvalitet på vården har vi även höjt den dygnsersättning som utgår till entreprenören för omsorgstagarna.

– Alla ska kunna välja sitt boende fritt och om någon är missnöjd ska det gå att byta. Det ska alltid finns en kvalitativ boendeplats att få för mamma eller pappa i Staffanstorps kommun, säger Christian Sonesson.

 

 Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef för Villa Roos Park. – Aktiviteterna är viktiga, rörelser, gymnastik och bingo är kolossalt populärt, säger Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef för Villa Roos Park som även planerar en liten butik i trädgården dit de boende kan gå och köpa mindre varor.  Foto: Ivar Sjögren

FAKTA

Äldreboenden i Staffanstorps kommun

  • Det finns totalt 269 platser för särskilt boende i Staffanstorps kommun varav 175 platser blivit inflyttningsklara under 2019.
  • Humana Sockerstan. 72 lägenheter varav 36 för demensvård och 36 för somatisk vård. Första inflyttning i mars 2019. Drivs av Humana.
  • Villa Roos Park. 63 lägenheter för demensvård. Första inflyttning i maj 2019. Drivs av Vardaga.
  • Villa Vikhem. 40 lägenheter varav hälften för somatisk vård och hälften för demensvård. Även 20 korttidsboenden. Husdjur är tillåtet. Inflyttning i september 2019. Drivs av Vardaga.
  • Magnoliagården. 83 lägenheter i centrala Staffanstorp. Drivs av Förenade Care.
  • Klöverlyckan, Hjärup. 11 lägenheter som drivs av Klöverlyckan ekonomisk förening.

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt