Utvecklingsseminarium i Göteborg

Staffanstorps Fundif medlemmar. Foto: Staffanstorps kommun

Den 10-11 oktober åkte Staffanstorps Fundif ( Flerstämmig undervisning i förskolan) team till Utvecklingsseminarium i Göteborg.

Det är cirka 35 deltagande förskollärare, rektorer, biträdande rektorer, processledare och styrgruppsdeltagare som deltar vi seminarierna på den treåriga kompetenssatsningen och därmed har ett speciellt ansvar för vidare spridning på förskolorna.

Denna gång innehöll programmet en begynnande analys av insamlat material från forskarlaget på MAU, en inledning av det Poststrukturella undervisningsupplägget av Marie Helen Nilsson- Zimmerman och en utvecklingsartikel om hur tidig läsinlärning gynnas av målstyrd undervisning. Nu har vi med oss en uppgift hem till förskolorna att arbeta med till nästa gång.

Programmet avslutas vårterminen 2021.