Rebecka tar emot ditt samtal

En välbekant röst för många! Det är alltid Rebecka Lund som svarar när någon ringer till vård och omsorgs myndighetsenhet. Foto: Ivar Sjögren

”En väg in”, 046-25 11 04, är en förenklad kontaktväg in till vård och omsorgs myndighetsenhet som gör det ännu lättare att nå en handläggare. Det är alltid Rebecka Lund som svarar när du ringer eller mailar.

Det är sedan i våras ännu lättare och enklare för medborgarna i Staffanstorps kommun och andra samarbetspartners att få kontakt med en handläggare på vård och omsorgs myndighetsenhet.
– Vi fick i år nya medel för att utveckla ”En väg in” och kunde anställa Rebecka Lund som började jobba i maj månad, berättar enhetschef Susanne Bäckström på Staffanstorps kommun.
En väg in är ett enda telefonnummer man kan ringa, eller en enda mailadress, för att få kontakt med någon på myndighetsenheten på omsorgsförvaltningen.
Rebecka sitter vid telefonen och datorn och tar emot alla samtal och brev.
– Det kan bli uppåt 25 om dagen, säger hon.
Rebecka svarar och fördelar därefter ärendena på de olika handläggarna efter en viss prioriteringsordning. Vissa ärenden måste tas om hand redan samma dag eller dagen efter, andra ärenden är inte lika brådskande men kräver kanske en handläggare med specialkunskaper, kanske inom demens eller psykiatri.

Ger bra service

Vissa uppringare vill gärna tala direkt med sin handläggare, men det systemet tillämpas inte längre. Alla handläggare kan i princip arbeta med alla ärenden via datasystemet.
– Jag tar däremot gärna emot ett meddelande så att den uppringande kan bli kontaktad av aktuell biståndshandläggare i pågående ärende.
Arbetssättet ”En väg in” började tillämpas inom myndighetsenheten för två år sedan.
– I början turades alla handläggare om att passa telefonen en dag var. Men det påverkade handläggningstiderna negativt eftersom det inte bara rör sig om att ta emot samtal. Ärendena måste också aktualiseras, planeras och fördelas ut till biståndshandläggarna.
-Med Rebecka vid telefonen känner vi att vi verkligen kan ge en bra service, säger enhetschef Susanne Bäckström

En välbekant röst

Rebecka har själv arbetat länge inom kommunen. Först på boendet på Pilegården i sju år och därefter i fyra år i larmgruppen som svarar på trygghetslarmen inom kommunen.
Därför händer det ibland att de uppringande känner igen hennes röst.
– Ja, ler hon, ibland utbrister någon i telefon: ”Men är det du Rebecka, vad trevligt!
– Rebecka känner kommunen och även vissa av vårdtagarna så väl och det är väldigt positivt för oss. Många blir glada och trygga när de hör att det är just hon som tar emot deras ärenden, säger Susanne Bäckström.

FOTNOT. ”En väg in” är ett telefonnummer och en epostadress för den som behöver nå en handläggare inom vård och omsorgs myndighetsenhet vid Staffanstorps kommun.
Telefon 046-251104.
E-post: omsorg@staffanstorp.se

Text och foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt