Ombyggnad av Genvägen

Trafikavspärrning Illustration: Alva Esping

Tisdagen den 29 oktober börjar arbetet med ombyggnad av Genvägen. Vägen kommer att flyttas söderut till grönområdet parallellt med cykelvägen. Arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2020.

Genvägen och gång – och cykelvägen kommer att stängas av i omgångar under arbetets gång. Information om detta kommer att komma efterhand som arbetet fortskrider. Detta är ett led i byggandet av Gullåkraskolan, du kan se gällande detaljplan här.

Genvägen kommer att bli smalare med en trädallé på södra sidan. Gång- och cykelvägen på södra sidan kommer att förlängas mot Norra Lundavägen. På norra sidan om Genvägen kommer det att anläggas en gångvägen mellan skolan och Norra Lundavägen

Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att uppstå under arbetets gång. Följ väganvisning eller välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs i samarbete med Veidekke