Gång- och cykelväg avstängd vid Anneroskolan

Avspärrning gång- och cykelvägar Illustration: Alva Esping

Mellan den 29 oktober och 14 februari 2020 kommer gång- och cykelvägen norr om Anneroskolan vara avstängd. Detta är ett led i arbetet med ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet norr och söder om Genvägen.

Följ hänvisningspilar för gående och cyklar runt arbetsområdet eller välj gärna annan väg om möjligt. Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att uppstå under arbetets gång.
Mer information om ledningsrenoveringen finns också att läsa om i tidigare inlägg. 

Arbetet utförs i samarbete med VA-gruppen AB.
Per Jönsson 0734-14 34 16