Undersökning visar: Allt tryggare i Staffanstorps kommun

Polisuniform. Foto: Ulrika Vendelbo

Allt fler av kommunens invånare känner sig trygga utomhus sena kvällar och oron för bostadsinbrott minskar för första gången på fyra år. Det visar resultatet från årets trygghetsmätning som gjorts av Polisen tillsammans med Staffanstorps kommun.

– Det går åt rätt håll. Vi har i många år arbetat hårt med att skapa en trygghetskänsla med grannsamverkan som gett en bra effekt, säger Emma Björk, säkerhetschef i Staffanstorps kommun.

Tillsammans med Polisen har kommunen genomfört ett engagerat arbete med att skapa nya grannsamverkansgrupper, där goda grannar hjälps åt och skapar en tryggare närmiljö.

– Ett av våra medborgarlöften är öka antalet grannsamverkansområden i kommunen, vilket vi glädjande nog lyckats med. Bland annat har ett projekt startats under året kring grannsamverkan med hund, där vi ser hundägare ute på promenad som en värdefull del i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen har valt att använda sig av en grannsamverkans-app, i vilken vi enkelt kan informera kommuninvånarna vid behov, säger kommunpolis Christer Stålhandske.

Mätningen visar också att oron för ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen minskar och att utemiljön, som exempelvis nedskräpning, uppfattas ha förbättrats.

– Arbetet med en närvarande säkerhetsenhet kan ha haft effekt på framför allt stökiga ungdomsgäng och minskat oron för att bli överfallen eller misshandlad, säger Emma Björk.

Trafiken ses däremot som ett ökat problem, främst med buskörningar och fordon som kör i höga hastigheter. Både polis och kommunens säkerhetsenhet får telefonsamtal varje vecka om bland annat buskörningar med mopeder. Det måste minska menar kommunens säkerhetschef.

– Vi märker av att vår säkerhetsenhet allt oftare får samtal och uppgifter om buskörningar och höga hastigheter, särskilt i Staffanstorps tätort. Polisen genomför trafikkontroller i de områden som pekats ut som problemområden, säger Emma Björk.

Undersökningen visar också att många invånare väljer att inte anmäla brott, trots att fler blivit utsatta för brott jämfört med förra årets trygghetsmätning. Var femte invånare har någon gång utsatts för brott.

– Varför färre personer anmäler att de utsatts för brott och varför denna siffra försämrats måste vi titta närmare på. Vi får ta med oss frågan ut till kommande medborgardialoger och möten, säger kommunpolis Christer Stålhandske.

Tillsammans kommer Polisen och Staffanstorps kommun framöver att göra insatser för att öka tryggheten och minska de problem som invånarna upplever.

Årets trygghetsmätningsenkät skickades ut till 900 slumpvis utvalda invånare i Staffanstorps kommun mellan 18-85 år och svarsfrekvensen var omkring 62 procent. Vill du läsa mer om resultatet kan du göra det genom att klicka här.

För mer information kontakta:

Emma Björk, säkerhetschef Staffanstorps kommun: 046-25 14 74

Christer Stålhandske, kommunpolis: 0733-75 11 15