Information inför byte av renhållningsentreprenör

Fyrfacks sopbil Foto: Ohlsson

Nu är det inte många månader kvar tills de blå bilarna byts ut mot röda. Här följer lite praktiskt information inför entreprenadsbytet inom renhållning i kommunen. Nuvarande renhållningsentreprenad med Suez avslutas den 31 januari 2020 och 1 februari 2020 påbörjas den nya entreprenaden med Ohlssons.

Mer om det nya entreprenadföretaget Ohlssons går att läsa här. Taxan blev beslutad i senaste kommunstyrelsens sammanträde, och när den är fastställd även i kommunfullmäktige kommer det skickas ut kortfattad information från Ohlssons om hur val av kärl går till. Denna information kommer hem till er brevlåda men valet kommer att göras digitalt, där kommer också taxan att finnas.

För er som valt sortering kommer nya kärl att placeras ut och era gamla plockas in. Byte av kärlen kommer att pågå under en period i början av 2020.
Om ni inte gör ett aktivt val kommer det att placeras ut 2 fyrfackskärl hos er.

Beställningar som avser ditt nuvarande kärl, så som avflyttning, inflyttning eller ändring beställs av vår nuvarande entreprenör, Suez.
Vi har en brytpunkt den 17 januari för att lägga beställningar. Beställningar som kommer in till Suez efter den 17 januari överförs till vår nya entreprenör, Ohlssons, och utförs då inom 10 dagar från att den nya entreprenaden träder i kraft den 1 februari 2020.

Suez kör som vanligt grovavfall under vecka 4.