Följ den politiska debatten

Kommunfullmäktiges budgetmöte 20181126 Foto: Lisbeth Svensson

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 13 november kl. 09.00. Vid sammanträdet kommer bl.a. ärenden angående delårsrapport/ ekonomisk uppföljning för perioden 2019-01-01 – 2019-08-21 för Staffanstorps kommun, avgift för skolmåltider i gymnasieskolan, fastställande av renhållningstaxa, budget 2020 för Staffanstorps kommun samt kommunalskatt för år 2020 inklusive flerårsplan 2021-2022 samt val av ledamöter samt motioner och anmälningar att behandlas.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Medborgarhuset (före detta biblioteket) i Staffanstorp.

Läs dagordningen här

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smarta mobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändning