Beslut fattat om renhållningstaxa för 2020

Fyrfackskärl Foto: Ohlssons AB

På onsdagens kommunfullmäktige i Medborgarhuset fattades beslut om bland annat sopsortering.

Kommunen har genomfört en upphandling av avfallsentreprenör för 2020-2027. I samband med den nya entreprenaden erbjuder kommunen ett flertal nya tjänster till medborgarna, som bland annat sortering av matavfall, förpackningar och tidningar. Det innebär att kommunen är i behov av en uppdaterad renhållningstaxa som täcker bland annat hämtning och sortering av avfall, administration och strategiskt arbete. För 2021 beräknas ersättningen att öka för insamlade förpackningar och tidningar då insamlingssystemet i Sverige förändras.

Exempel. Så ser kostnaderna ut för en- och tvåfamiljshus från och med 1 februari 2020 (inklusive en fast årskostnad om 1060 kronor):

2 styck fyrfackskärl (sortering för restavfall, matavfall, tidningar, plast, glas, papper och metall): 3770 kronor/år

1 styck fyrfackskärl (sortering för mat, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar): 3010 kronor/år

1 styck tvåfackskärl (sortering för mat och restavfall): 3070 kronor/år

1 styck enfackskärl 140 liter (restavfall): 2980 kronor/år

1 styck enfackskärl 190 liter: 3050 kronor/år

1 styck enfackskärl 379 liter: 3280 kronor/år

Hushåll som inte har så mycket avfall kan ansöka om att ha gemensamma kärl med grannen. I så fall delas den rörliga avgiften mellan hushållen, men varje hushåll ska betala en fast grundavgift om 1060 kronor per år. Mer information kommer att skickas ut per brev till samtliga hushåll. Ett val av vilket kärl man vill använda görs digitalt. Mer information finns att läsa här.

Avgift för skolmåltider

Under sammanträdet togs även beslut om att införa en avgift för skolmåltider i gymnasieskolan från och med nästa år. Staffanstorps kommun kommer att subventionera skolmåltiderna med 70 procent medan av gift tas ut med 30 procent av kostnaden.

Kostnaden som tas ut blir 800 kronor per termin vilket motsvarar nio kronor per dag. Detta kommer att faktureras en gång per termin. Avgiften gäller elever vid både kommunala och fristående gymnasieskolor.

Satsning på förskola och grundskola

Intäkter från avgiften för gymnasiekosten kommer att satsas på högre kvalitet i Staffanstorps förskolor och grundskolor. Med nuvarande antal gymnasieelever genererar avgiften 1,5 miljoner kronor för utbildningsnämnden att fördela till riktade insatser för förskola och grundskola där stora delar kommer att gå till personalförstärkningar.