Beslut fattat om renhållningstaxa för 2020

Fyrfackskärl Foto: Ohlssons AB

På onsdagens kommunfullmäktige i Medborgarhuset fattades beslut om bland annat sopsortering.

Kommunen har genomfört en upphandling av avfallsentreprenör för 2020-2027. I samband med den nya entreprenaden erbjuder kommunen ett flertal nya tjänster till medborgarna, som bland annat sortering av matavfall, förpackningar och tidningar. Det innebär att kommunen är i behov av en uppdaterad renhållningstaxa som täcker bland annat hämtning och sortering av avfall, administration och strategiskt arbete. För 2021 beräknas ersättningen att öka för insamlade förpackningar och tidningar då insamlingssystemet i Sverige förändras.

Exempel. Så ser kostnaderna ut för en- och tvåfamiljshus från och med 1 februari 2020 (inklusive en fast årskostnad om 1060 kronor):

2 styck fyrfackskärl (sortering för restavfall, matavfall, tidningar, plast, glas, papper och metall): 3770 kronor/år

1 styck fyrfackskärl (sortering för mat, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar): 3010 kronor/år

1 styck tvåfackskärl (sortering för mat och restavfall): 3070 kronor/år

1 styck enfackskärl 140 liter (restavfall): 2980 kronor/år

1 styck enfackskärl 190 liter: 3050 kronor/år

1 styck enfackskärl 379 liter: 3280 kronor/år

Till 2021 väntas kostnaderna att minska för fyrfackskärl (preliminära siffror):

2 styck fyrfackskärl: 2240 kronor/år

1 styck fyrfackskärl: 2240 kronor/år

1 styck tvåfackskärl: 3270 kronor/år

1 styck enfackskärl 140 liter: 3180 kronor/år

1 styck enfackskärl 190 liter: 3250 kronor/år

1 styck enfackskärl 379 liter: 3480 kronor/år

Hushåll som inte har så mycket avfall kan ansöka om att ha gemensamma kärl med grannen. I så fall delas den rörliga avgiften mellan hushållen, men varje hushåll ska betala en fast grundavgift om 1060 kronor per år. Mer information kommer att skickas ut per brev till samtliga hushåll. Ett val av vilket kärl man vill använda görs digitalt. Mer information finns att läsa här.

Avgift för skolmåltider

Under sammanträdet togs även beslut om att införa en avgift för skolmåltider i gymnasieskolan från och med nästa år. Staffanstorps kommun kommer att subventionera skolmåltiderna med 70 procent medan av gift tas ut med 30 procent av kostnaden.

Kostnaden som tas ut blir 800 kronor per termin vilket motsvarar nio kronor per dag. Detta kommer att faktureras en gång per termin. Avgiften gäller elever vid både kommunala och fristående gymnasieskolor.

Satsning på förskola och grundskola

Intäkter från avgiften för gymnasiekosten kommer att satsas på högre kvalitet i Staffanstorps förskolor och grundskolor. Med nuvarande antal gymnasieelever genererar avgiften 1,5 miljoner kronor för utbildningsnämnden att fördela till riktade insatser för förskola och grundskola där stora delar kommer att gå till personalförstärkningar.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





65 kommentarer till Beslut fattat om renhållningstaxa för 2020

 1. Hej
  Jag tittar på de preliminära kostnaderna som skall gälla från 2021, där står det att 1st. fyrfacks kärl kostar lika mycket som 2 st. fyrfackskärl per år, stämmer detta?

  1. Hej Magnus! Enligt det beslut som fattades i kommunfullmäktige den 13/11 i år antas ersättningarna för insamlade förpackningar och tidningar öka under 2021, vilket gör att fyrfacksabonnemangen på sikt kommer bli billigare. Mer information kring beslut och utredning finns att läsa i ärende 2019-KS-254. Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

   1. Hej Anders,
    Är det möjligt att länka 2019-KS-254, jag har försökt att hitta detta dokument.
    Tack för att du kämpar på med att besvara diverse frågor
    Med vänlig hälsning,
    Michael

    1. Hej Michael! Dokumentet ”Fastställande av renhållningstaxa 2020” finns här https://eservice.staffanstorp.se/WebDiary/Case/CaseInfo.aspx?caseID=9158. Om det inte finns några filer ber jag dig kontakta kansli@staffanstorp.se som kan hjälpa dig att lämna ut önskade dokument. Du kan även ta del av beslutet här: https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/kallelser-handlingar-och-protokoll/#2fdb323dd6eb149-99d21b7ea4dd404064-9a3fb3db2cc12131342 (punk 11) Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

 2. Om det nu är någon ur kommunen som undertecknat detta avtal utan någon beslut fattats om det, då bör väl kommunen stå för konsekvenserna av det mao stå för kostnaderna. Det är helt absurt att invånarna ska få mer än dubbelt så höga kostnader och ett avtal som också sträcker sig i åtta år. Och man verkar inte kunna riva avtalet utan det blir då skadestånd.. Ja gör man fel så får man stå för det. Gör om och gör rätt och stå för handlingen kommunen. Frågan är vad Björn Magnusson tjänade på detta, hur mycket fick han för att teckna hos Ohlssons..

 3. Många som ställer frågor kring den nya renhållningstaxan, men ingen som fått ett vettigt svar vad jag kan se. Naturligtvis blir invånarna förtvivlade och förbannade när taxan höjs så här mycket och är väsentligt högre än i grannkommunerna. Om det dessutom skett på ett juridisk tveksamt sätt är det ännu mer provocerande. Är denna Björn Magnusson polisanmäld? Det är ju det minsta man kan begära efter att han verkar ha trollat bort en väldig massa pengar från kommuninnevånarna.

  1. Hej Anders! Här följer en sammanfattning från den utredning som gjorts av kommunen kring ansvar om upphandlingen:
   ”Tilldelningsbeslut och kontrakt undertecknades av tekniska nämndens ordförande själv, utan att beslut om detta fattats i tekniska nämnden eller att det fanns täckning i nämndens budget, utan den obligatoriska kontrasigneringen av ansvariga tjänstemän och i strid med de krav som ställs i kommunens reglementen och styrdokument inom såväl renhållnings- som ekonomiområdet. Ansvaret för upphandlingen av renhållningsentreprenaden och konsekvenserna av denna ligger på tekniska nämndens ordförande, vilket avspeglas i det faktum att denne inte beviljades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige. Ordförandens handlande har även föranlett anmälan till Ekobrottsmyndigheten.”

   Mer information kring beslut och utredning finns att läsa i ärende 2019-KS-254.
   Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

 4. Nej Staffanstorps Kommun! Här får ni nog ta och förklara för oss kommuninvånare hur ni kan genomföra ett entreprenörsbyte som grundar sig i en felaktig och olaglig upphandling. Vore det inte lämpligt att detta görs? Gå ut med information nu istället för att svara på folks frågor med copy-paste svar om att ni får mycket frågor just nu. Klart ni får mycket frågor om samma sak när ni inte svarar på frågorna…


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »