Beslut fattat om renhållningstaxa för 2020

Fyrfackskärl Foto: Ohlssons AB

På onsdagens kommunfullmäktige i Medborgarhuset fattades beslut om bland annat sopsortering.

Kommunen har genomfört en upphandling av avfallsentreprenör för 2020-2027. I samband med den nya entreprenaden erbjuder kommunen ett flertal nya tjänster till medborgarna, som bland annat sortering av matavfall, förpackningar och tidningar. Det innebär att kommunen är i behov av en uppdaterad renhållningstaxa som täcker bland annat hämtning och sortering av avfall, administration och strategiskt arbete. För 2021 beräknas ersättningen att öka för insamlade förpackningar och tidningar då insamlingssystemet i Sverige förändras.

Exempel. Så ser kostnaderna ut för en- och tvåfamiljshus från och med 1 januari 2020 (inklusive en fast årskostnad om 1060 kronor):

2 styck fyrfackskärl (sortering för restavfall, matavfall, tidningar, plast, glas, papper och metall): 3770 kronor/år

1 styck fyrfackskärl (sortering för mat, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar): 3010 kronor/år

1 styck tvåfackskärl (sortering för mat och restavfall): 3070 kronor/år

1 styck enfackskärl 140 liter (restavfall): 2980 kronor/år

1 styck enfackskärl 190 liter: 3050 kronor/år

1 styck enfackskärl 379 liter: 3280 kronor/år

Till 2021 kommer kostnaderna att minska för fyrfackskärl (preliminära siffror):

2 styck fyrfackskärl: 2240 kronor/år

1 styck fyrfackskärl: 2240 kronor/år

1 styck tvåfackskärl: 3270 kronor/år

1 styck enfackskärl 140 liter: 3180 kronor/år

1 styck enfackskärl 190 liter: 3250 kronor/år

1 styck enfackskärl 379 liter: 3480 kronor/år

Hushåll som inte har så mycket avfall kan ansöka om att ha gemensamma kärl med grannen. I så fall delas den rörliga avgiften mellan hushållen, men varje hushåll ska betala en fast grundavgift om 1060 kronor per år. Mer information kommer att skickas ut per brev till samtliga hushåll. Ett val av vilket kärl man vill använda görs digitalt. Mer information finns att läsa här.

Avgift för skolmåltider

Under sammanträdet togs även beslut om att införa en avgift för skolmåltider i gymnasieskolan från och med nästa år. Staffanstorps kommun kommer att subventionera skolmåltiderna med 70 procent medan av gift tas ut med 30 procent av kostnaden.

Kostnaden som tas ut blir 800 kronor per termin vilket motsvarar nio kronor per dag. Detta kommer att faktureras en gång per termin. Avgiften gäller elever vid både kommunala och fristående gymnasieskolor.

Satsning på förskola och grundskola

Intäkter från avgiften för gymnasiekosten kommer att satsas på högre kvalitet i Staffanstorps förskolor och grundskolor. Med nuvarande antal gymnasieelever genererar avgiften 1,5 miljoner kronor för utbildningsnämnden att fördela till riktade insatser för förskola och grundskola där stora delar kommer att gå till personalförstärkningar.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

63 kommentarer till Beslut fattat om renhållningstaxa för 2020

 1. Varför svaras det inte på flera frågor som läggs om detta ?? Kan man inte riva upp detta idiotiska avtal då den som skrev på tydligen inte var behörig och hur är det möjligt att inte någon annan ens tittade på det ? Eller så får kommunen stå för mellanskillnaden- helt absurt att det ska kosta mer än dubbelt så mycket som vi hade tidigare utan det bara rycks på axlarna åt det. Vår ansökan ska vara inne senast den 13:e så det är bråttom med svaren från er sida

  1. Hej Anette!

   Taxan och avgifterna är beslutade politiskt och upphandlingen är gjord enligt LoU och kan därför inte ”rivas upp”. Kostnaderna i taxan finansierar verksamheten.

   Med vänlig hälsning
   Tekniska avdelningen. Staffanstorps kommun.

   1. Inget okej svar då det tydligen inte var en som fick skriva på sånt här, då kan inte taxan vara godkänd och beslutad. Kommunen får stå för sina misstag och stå för detta kalaset. Ni får riva upp detta och stå för avgiften helt enkelt. Gör sen om processen ordentligt som det normalt ska gå till.

    1. Helt rätt.
     Den som skrev på för kommunen var EJ behörig.
     Därför gäller inte avtalet.
     .Att det är LOU spelar ingen roll.
     Kommunen ska ha nedskrivna upphandlingsregler där det framgår hur en upphandling går till.

 2. Kommer grovavfall fortsatt kunna hämtas vid tomtgräns avgiftsfritt en gång i månaden på samma sätt som nu?

  1. Hej Bernard! Tack för din kommentar. På grund av många kommentarer och frågor kring detta ämne just nu kan det ta lite längre tid än vanligt att få ett riktigt svar.
   Vi hoppas på din förståelse och återkommer så snart vi kan! Läs gärna mer om den nya renhållningsentreprenaden här, https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/avfall/ny-renhallningsentreprenad-2020/, så kanske du hittar svaret på din fråga. Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

  2. Hej Bernard!

   Det stämmer, grovavfall kommer hämtas en gång i månaden.

   Med vänlig hälsning
   Tekniska avdelningen. Staffanstorps kommun

 3. Många frågor – få svar från kommunen!
  Här är ett citat från Sydsvenskan 13 juni 2019:

  ”Detta har hänt:
  Förra året godkände Björn Magnusson (L), som då var tekniska nämndens ordförande, två upphandlingar av renhållningstjänster, till ett värde på 140 miljoner kronor.

  Tidigare i våras reagerade sedan politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott: kostnaderna såg ut att bli högre än väntat för renhållningsverksamheten, och avtalen som skrivits om upphandlingarna verkade vara orsaken.

  I en utredning som sedan gjordes menade kommunens tjänstemän att Björn Magnusson överskridit sina befogenheter. Detta eftersom upphandlingen borde ha stoppats när kostnaden blev högre än vad det fanns täckning för i budgeten. Eller så borde L-politikern ha lämnat över beslutet till kommunfullmäktige.

  Kommunens egen revision har samma syn och har samtidigt rekommenderat att Björn Magnusson ska polisanmälas, samt att renhållningsavtalet ska hävas.”

  Nu är vi i dagens situation!

  Björn

  1. Hej Björn! Tack för din kommentar. På grund av många kommentarer och frågor kring detta ämne just nu kan det ta lite längre tid än vanligt att få ett riktigt svar.
   Vi hoppas på din förståelse och återkommer så snart vi kan! Läs gärna mer om den nya renhållningsentreprenaden här, https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/avfall/ny-renhallningsentreprenad-2020/, så kanske du hittar svaret på din fråga. Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

   1. Jag skulle också vilja ha svar på Björns fråga ovan.

    Hur är det möjligt att Björn Magnusson kan ta detta beslutet på egen hand? Varför har kommunen sedan när misstaget upptäckts inte rivit upp det undertecknade avtalet för omförhandling till ett bättre mer gynnsamt avtal för kommunens invånare?

    /Pelle

    1. Hej!
     Taxan och avgifterna är beslutade politiskt och upphandlingen är gjord enligt Lagen om offentlig upphandling och kan inte ”rivas upp”.

     Här följer en sammanfattning från den utredning som gjorts av kommunen kring ansvar om upphandlingen:
     ”Tilldelningsbeslut och kontrakt undertecknades av tekniska nämndens ordförande själv, utan att beslut om detta fattats i tekniska nämnden eller att det fanns täckning i nämndens budget, utan den obligatoriska kontrasigneringen av ansvariga tjänstemän och i strid med de krav som ställs i kommunens reglementen och styrdokument inom såväl renhållnings- som ekonomiområdet. Ansvaret för upphandlingen av renhållningsentreprenaden och konsekvenserna av denna ligger på tekniska nämndens ordförande, vilket avspeglas i det faktum att denne inte beviljades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige. Ordförandens handlande har även föranlett anmälan till Ekobrottsmyndigheten.”

     Mer information kring beslut och utredning finns att läsa i ärende 2019-KS-254.
     Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

 4. Var detta verkligen det mest prisvärda anbudet i den upphandling jag antar att Staffanstorp Kommun har genomfört? Kringliggande kommuner erbjuder sina innevånare motsvarande tjänst – men till ca 50 % lägre pris!!
  Jag undrar därför:
  Vem har varit ansvarig för upphandlingen?
  Hur gör man för att ta del av anbudsförfrågan samt inkomna svar?

  1. Hej Mikael! Tack för din kommentar. På grund av många kommentarer och frågor kring detta ämne just nu kan det ta lite längre tid än vanligt att få ett riktigt svar.
   Vi hoppas på din förståelse och återkommer så snart vi kan! Läs gärna mer om den nya renhållningsentreprenaden här, https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/avfall/ny-renhallningsentreprenad-2020/, så kanske du hittar svaret på din fråga. Vänlig hälsning Andreas, Staffanstorps kommun.

 5. Hej!
  Jag kan inte se att jag fått något brev om att välja kärl. Har det gått ut till samtliga hushåll? Om ja, hur gör jag för att få ett nytt brev? Vänligen Tanja

  1. Hej
   Jag har inte heller fått något, så jag mailade info@ohlssons.se och fick mitt lösen.

 6. Olivia,
  Tacksam för att få ta del av detaljerad redovisning om vad kraftigt höjda avgifter ska
  finansiera.
  Själv kommer jag ha kvar samma kärl 190 l men får kraftigt ökad avgift.

 7. Hej,

  Ingår kärlet i priset?
  Vi betalar idag 1469 SEK till 80 liter. Det blir nu 3010 SEK, om vi väljer ett fyrfackskärl, som verkar att vara den billigaste alternativ i långt sikt. Mer än dubbelt pris!
  Men nu måste vi tänka hur vi kan fylla en så jätte stort kärl. Vi behöver nog mer sopor 🙂

  Vad är skillnad mellan papper och tidningar? Tidningar är ju papper, så borde det vara i kärl 1. Jag tycker det blir mycket för komplicerat.

  Hälsingar

  Anne

  1. Hej Anne!

   Tack för dina frågor!

   Det finns möjlighet att dela kärl med er granne om så önskas. Hur det funkar kan du läsa om i antagen taxa som finns länkad på vår hemsida. Kärlet ingår i priset.

   Med vänlig hälsning
   Tekniska avdelningen, Staffanstorps kommun

 8. Hej! Gällande avgiften för skollunch för gymnasieelever. Är det valbart? Mitt barn väljer ofta bort skolmaten då den ofta är under all kritik och handlar då nåt på stan. Kan man avstå skollunchen eller är det en påtvingad avgift?

  Mvh

  1. Hej,
   Är det så att man vill bli avgiftsbefriad på grund av särskilda skäl, ska en blankett fyllas i och skrivas under av bland annat skolan. Mer information om detta kommer ut på hemsidan inom kort.
   Vänligen
   Anne Björcke, utbildningsförvaltningen

 9. Fråga om resp kärls storlek för enbart restavfall L*B*H ? … eller har alla samma yttermått oavsett rymd i liter ?

  1 styck enfackskärl 140 liter (restavfall): 2980 kronor/år

  1 styck enfackskärl 190 liter: 3050 kronor/år

  1 styck enfackskärl 379 liter: 3280 kronor/år

  1. Kan jag verkligen fått det rätt ?
   Att Staffanstorps kommun vill höja med 42% till 3050 kr.
   Jag betalar idag 1762:- om året för ett 190 liters kärl.

   / Jonas

   1. Nej, ökningen är ca 73%

   2. Hej Jonas!

    Det stämmer. Enligt nya taxan kommer kostnaden bli enligt det du skrev.

    Med vänlig hälsning
    Tekniska avdelningen, Staffanstorps kommun.

  2. Hej Ingemar!

   Kärlen skiljer sig i storlek beroende på volymen.
   140 liter: 1065 x 480 x 550
   190 liter: 1075 x 550 x 705
   370 liter: 1070 x 750 x 805

   Med vänlig hälsning
   Tekniska avdelningen, Staffanstorps kommun.

 10. Hej, jag undrar hur betalningarna kommer se ut samt lite annat enligt nedan

  Kommer man få betala i förskott ?
  Kommer det delas upp på flera inbetalningar/år ?
  Är det Ohlssons som också sköter trädgårdsavfall ?
  Olika taxor för olika storlek på trädgårdsavfall ?

  Vänligen
  Mattias

  1. Hej Mattias!

   Inbetalningarna sker för en- och tvåfamiljshus två gång per år genom fakturor med förfallodatum 30 juni samt 31 december.

   Ohlssons sköter även hämtning av trädgårdsavfall. Du kan välja mellan 190 liter eller 370 liter och kostnadsskillnaden mellan dessa kärl är 70. Du hittar taxan för detta på vår samlade sida med information om renhållning.

   Med vänlig hälsning
   Tekniska avdelningen, Staffanstorps kommun.

 11. Hej!
  Vad är avgiften för att byta till dessa kärl nu vid övergången?
  Och vad är avgiften om man skulle byta vid senare tillfälle?
  Vi tänker ha en restavfall + trädgårdstunna (som innan) men tänker gå över till tvåfack eller fyrfack när vi blir fler i familjen.

  1. Hej Sandra!

   På kommunens samlade sida med information hittar jag nedaninformationen.

   Efter valet av abonnemang i samband med den nya avfallsentreprenaden som påbörjas 2020-02-01 är det tillåtet att byta abonnemang en gång kostnadsfritt under tre månader från det att man fått det kärl eller de kärl man valt om man inte är nöjd med sitt val.
   Om abonnenten efter utgångna tre månader önskar byta abonnemang debiteras en avgift av 250 kr.

   Med vänlig hälsning
   Tekniska avdelningen, Staffanstorps kommun

 12. Eftersom vi inte får plats med våra sopkärl ute vid tomtgränsen och inte vill riskera att glömma sätta ut kärlen tömningsdagen betalar vi idag en liten extra avgift för gångvägstillägg. Kommer detta även vara möjligt med Ohlssons som entreprenör? Jag har frågat Ohlssons men de kunde inte svara på detta.

 13. Måste vara den största felupphandlingen på länge eller en medveten satsning för mer pengar till kommunkassan. Hur kan det komma sig att jag år i år betalar ca 2200 kr inkl. trädgårdstunna men får betala cirka 3500kr mer för exakt samma tjänst 2020?

  Jag kan förstå att om man vill ha möjlighet till källsortering i hemmet och vill ha tunnor till det kommer det att kosta extra jämfört med idag. Men det borde inte bli någon förändring i avgiften om man vill behålla det man redan har.

  Tacksam för svar och lägg inte ansvaret på de höjda avgifterna på Ohlssons AB.

  Mvh, Kim

 14. Jag saknar uppgift om avgift för byte av kärl. Om vi bytar till fyrfackskärl om ett år när de preliminärt borde vara billigast, vad blir tillägget för bytet?

  1. Hej Simon,
   Avgiften som tillkommer vid en förändring av ditt abonnemang är inte satt för 2021, då detta är något som skrivs in i taxan. Därför kan jag inte idag svara på din fråga om vad detta kommera att kosta.
   Om du skulle vilja ändra ditt abonnemang under 2020 kommer detta att kosta dig 250kr.
   Med vänliga hälsningar
   Olivia, Miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

 15. Hej,
  Hur är de nya priserna i jämförelse med andra kommuners avgifter för samma tjänster?

  1. Hej Peter,
   Tack för din kommentar.
   Det går tyvärr inte att göra en jämförelse mellan olika tjänster då det finns fler faktorer som styr renhållningstaxan. Staffanstorps kommun kommer till exempel att erbjuda en stor valmöjlighet när det kommer till kärl.
   Med vänliga hälsningar
   Olivia, Miljö- och Avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Stor valmöjlighet vad gäller kärl skriver du och ändå tar de bort 240lit som nog är det absolut vanligaste

   2. Det går utmärkt stt jämföra med Svedala kommun dom hsr många alternativ. Det visar att kostnaden i Svedala blir som vår 2019 och inget ocker som Stp står för.
    Efterdom detta är en fråga dom berör mängder av invånare kan du be att ansvariga politiker svarar idtället. För felet är ju deras.

 16. Om jag skulle välja ett enfackskärl (som jag har idag), vad får jag då lägga i det kärlet? Vilka restriktioner gäller?

  1. Hej Staffan,
   Tack för din kommentar. Som konsument är du skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall. batterier och annat farligt avfall samt grovsopor. Det som blir över är det så kallade restavfallet som du ska lägga i ditt kärl. Detta kan till exempel vara blöjor, tandborste, kuvert, plåster, tops och annat som inte kan sorteras ut.
   Man kan alltid kolla på https://www.sopor.nu/ om man är osäker på hur man ska sortera.
   Med vänliga hälsningar,
   Olivia, Miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun.

   1. Hej!
    Tack för svaret. Jag sorterar redan idag ut det avfall du nämner och lämnar på återvinningsstationen med jämna mellanrum. Om jag förstår dig rätt, kan jag därför fortsätta med mitt enfackskärl och däri lägga ”resten”.
    Hälsningar
    Staffan

 17. Betalar år 2019 ca 2100 kr inkl. trädgårdstunna.
  2020 får jag betala 3770 kr + trädgårdstunna..
  Ca en fördubbling av priset!!!
  Undrar var pengarna går. Skulle önska en detaljerad redovisning.
  Verkar som kommunen får betala för att bli av med det vi ska sortera i fyrfackskärlen. Eller ska vi vara med och finansiera nya reklamgilmer.

  1. Hej Lennart,
   Jag har svarar dig på mejl.
   Olivia, Miljö- och avfallsingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej Olivia,
    Du får gärna svara mig också, vi är nog många som är intresserade av redovisningen.

   2. Denna fråga är där säkert många kommun invånare som undrar varför ska den svaras på mail och inte till invånarna i kommunen

   3. Önskar också svar på detta. Mvh Jon

    1. Önskar också svar, tack

    2. Jag vill också veta.

   4. Hej Olivia
    Var kan du inte svar offentligt på frågan som ställs? Tittar man igenom frågorna som kommer in runt sop hantering så verkar något ha gått snett! Varför ska där var så många val möjligheter när vi alla förstår att vi måste/ ska sop sortera. Sen tycker jag inte att kommunen tar sitt ansvar då man inte har gjort det möjligt för alla i kommunen (som betalar kommunikation!) att sortera utan att köra runt hela kommunen!
    Vi var inne i Staffanstorp igår och samtidigt passade vi på att lämna återvinningen eftersom som vi ändå skulle köra förbi vid citygross. Dock var man i behov av stövlar för att ta sig runt mellan kärlen.

   5. Hej Olivia

    Skulle också gärna vilja ha svar på den frågan.
    Helt otroligt att det kommer bli nästan dubbelt så dyrt med att källsortera mot att inte göra det. Jag lämnar redan idag det mesta på återvinningen men kommer ändå få en enorm ökning för resterande avfall, vilket är helt sjukt.
    Sen har jag hört något om att det kommer bli någon ändring nästa år gällande sopsortering varför väntade man då inte ett år innan man tecknade detta idiotiska avtal.

  2. Hej
   Ser att många här vill ha ett offentligt svar.
   V.v och lägg ut ett svar.
   Tydligen mörkas det och offentlighetsprincipen gäller inte i Stp???

   1. Jag vill också gärna veta vart denna kostnadsökning är avsedd att finansiera…speciellt när andra närliggande kommuner har samma tjänster från samma leverantör som Staffanstorp folkvalda nu förhandlat fram villkor till ett mycket högre pris?

 18. Vi sorterar redan idag och går till återvinningsstationen på Klockaregårdsvägen i Hjärup. Vi ser liten vinst i att få egna kärl. Dels för att vi anser att fördelningen i de olika kärlen är helt fel och tömningarna av kärl 2 kommer ske alldeles för sällan vilket förmodligen innebär att man ändå måste gå till återvinningsstationen, vilket leder mig in på min fråga. Vad är planerna för återvinningsstationerna de kommande åren i Hjärup? Kommer de finnas kvar? Kommer de utökas? Kan man få andra återvinningsalternativ, t.ex. för batterier och glödlampor?

  1. Hej Johan! Tack för din kommentar. Tyvärr går det inte att lämna batterier och småelektronik i kärlen utan det får man även fortsättningsvis vända sig till återvinningscentral eller samlare. Kommunen har inga planer att ta bort befintliga återvinningsstationer. I december kommer det att komma en ny vid Uppåkravallen i Hjärup. Vänlig hälsning Andreas Holm, Staffanstorps kommun

 19. Hej.

  Undrar varför ni inte har tagit med så man kan sortera batterierna med?. Det brukar vara en liten hållare man hänger på soptunnorna.

  1. Hej Jenny! Tack för din kommentar. Tyvärr går det inte att lämna batterier och småelektronik i kärlen utan det får man även fortsättningsvis vända sig till återvinningscentral eller samlare. Vänlig hälsning Andreas Holm, Staffanstorps kommun

 20. Hur ofta kommer de olika kärlen att tömmas ?

  1. Hej Eva! Enligt beslut kommer permanentboende få välja tömning varje eller varannan vecka av kärl 1 (matavfall, restavfall, färgat glas och tidning). Kärl 2 (plast, papper, metall och ofärgat glas) töms var fjärde vecka. Endast kärl med restavfall töms varannan vecka, totalt 33 gånger per år, och trädgårdsavfall 19 tömningar från vecka 11 till och med vecka 48. Mer information kommer att skickas ut till hushåll och i kommunen. Vänlig hälsning Andreas Holm, Staffanstorps kommun