Samlad Renhållningsinformation

Nu är beslut om renhållningstaxan för 2020 fattat vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-11-13, och taxan är därmed fastlagd.
All information kring den nya taxan som gäller från och med 2020-02-01, och den nya renhållningsentreprenaden har vi samlat på ett ställe på hemsidan. Läs mer här>>

Sidan kommer att uppdateras med ny information allt eftersom nya frågor dyker upp.

Den senaste tiden har det kommit in en mängd frågor till oss både via hemsidan och telefon, kring taxan och den nya renhållningsentreprenaden. Vi ber om förståelse för att det kan dröja längre tid än vanligt innan du får svar på dina frågor.