Har du märkt om dina värdesaker?

Säkerhetschef Emma Björk och kommunpolis Christer Stålhandske.

Staffanstorps kommun var först ut med att lansera märkDNA i Sverige 2015. Projektet föll väl ut och flera tusen hushåll, omkring vart femte, valde att stöldskyddsmärka sina ägodelar. Nu går kommunen ut med en ny kampanj för att påminna om vikten att skydda sina värdesaker och minska risken för stölder. Frågan är – har du märkt om dina värdesaker?

– Det är dags att påminna invånarna. DNA-vätskans färg håller i minst fem år, men DNA:t försvinner aldrig. Vår säkerhetsenhet är utrustad med UV-lampor och kan hjälpa de som märkt sitt gods att se om färgen slitits bort. De som inte har märkDNA idag har allt att vinna, det främsta redskapet för att skydda sina föremål. Den största styrkan är att det är spårbart i stora delar av världen, säger Emma Björk, säkerhetschef i Staffanstorps kommun.

Spårbarhet och skydd

Inbrott i hem och fordon är tyvärr förekommande i dagens samhälle. MärkDNA är en stöldskyddsmärkning som ger polisen spårbarhet och skyddar dina föremål.  Den transparenta märkvätskan är osynlig för blotta ögat, och innehåller en unik DNA-kod, som enkelt kan kopplas till ägaren genom ett internationellt register. Det är upp till dig som privatperson att registrera din kod. Vätskan penslas på likt ett nagellack eller sprayas på dina föremål och blir nästintill omöjlig att få bort.

– Förhoppningen är att kommuninvånarna tar till sig informationen och ser över sitt märkta eller omärkta gods eller väljer att investera i ett märkDNA-kit för att skydda föremålen, säger kommunpolis Christer Stålhandske, som var delaktigt i det projekt som lanserades 2015.

Hur föll projektet ut?

– Bostadsinbrotten minskade kraftigt i kommunen som effekt av dna-projektet för fyra år sedan. Under de senaste åren har inbrotten ökat något, men under året har det minskat med omkring 20 procent. Det kan ha att göra med märkDNA-projektet och vårt intensifierade arbete kring grannsamverkan, säger Christer Stålhandske.

Säkerhetschef Emma Björk håller med.

– Våra satsningar på brottsförebyggande åtgärder har visat sig varit oerhört lyckat. Vi fokuserar på bland annat grannsamverkan med vår mobilapplikation Coyards. I vår årliga trygghetsmätning ser vi att invånarna känner en ökad trygghet men vårt arbete slutar inte för det. Förutom att uppmärksamma om märkDNA kommer vi att fortsätta arbetet med att ha närvarande säkerhetsvakter ute i kommunen. Säkerhetsvakterna arbetar de flesta kvällar i veckan och kan kontaktats på journummer.  Det ska vara tryggt att bo och röra sig ute i kommunen, säger hon.

Nu när den mörka årstiden är här ökar även risken för inbrott. MärkDNA är ett av många bra sätt att skydda sig mot bostadsinbrott och stölder.

– Några exempel kan var att ställa timers och lämna huset tänt, se över belysning i trädgård med rörelsedetektor och se över altandörrar och lås. Vi har sett att de flesta inbrott i kommunen görs via baksidan och altandörr. Ha aldrig föremål framme som kan hjälpa tjuven som stegar och trädgårdsutrustning, uppmanar Christer Stålhandske.

Hur gå du tillväga?

Har du skyddat dina värdesaker och behöver hjälp för att se om föremålen måste märkas om? Eller är du intresserad av att införskaffa märkDNA? Kontakta då Polisen eller ditt försäkringsbolag för mer information. Du kan även ringa kommunens säkerhetsenhet på 0722-430669.

Läs mer om märkDNA här.

MärkDNA blir synligt i grön färgunder uv-lampans blåa sken. Foto: Andreas Holm MärkDNA blir synligt i grön färg under uv-lampans blåa sken. Foto: Andreas Holm