Akut vattenläcka i Hjärup

Vattenläcka Illustration: Alva Esping

Det har inträffat en stor vattenläcka i Hjärup under morgonen. Läckan är nu funnen och arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

Boende på Malenas väg är berörda av läckan och utan vatten. Gatorna runt om i området har vatten med med dåligt tryck i ledningarna

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10