Framtidsidéer sökes för fabriken, vattentornet och skorstenen

Framtidsidéer sökes för centrala delar av Sockerstan. Flygfoto: Avitech

Finnes: Unik historisk fabriksbyggnad i tegel från 1885 med delvis enorma takhöjder och stora kontorsdelar.
Sökes: Exploatörer med spännande bostadslösningar och tankar om framtida verksamhetsidéer.

– Vi hoppas få in många bra förslag. Här finns stora spännande och fantastiska möjligheter, säger tf plan- och exploateringschef Sofia Tjernström, planarkitekt Susanna Falck och exploateringsingenjör Zandra Jönsson vid Staffanstorps kommun.

– Vi redan haft en visning för ett antal intresserade och vi kommer att ha någon visning till. Tiden för att komma in med förslag är förlängd till 7 januari.

I vår är det dags att fastställa detaljplanen för den centrala delen av Sockerstan mellan Dalbyvägen och Sockerbruksparken.
Det är utvecklingen av den centrala delen av kvartersstaden Sockerstan, där flera av de gamla profilbyggnaderna ingår, som ska spikas.

Några frågetecken kvar

Mycket är redan klart eller färdigplanerat i det framtida paradområdet där nytt möter gammalt i en spännande, inspirerande och historisk bruksmiljö.
Vårdboendet i Sockerstan stod klart redan i våras och alldeles intill uppförs just nu hyresrätter. Ombyggnaden av det gamla kontoret mot Dalbyvägen inleds inom kort för små lägenheter och även sågtandshusen är markanvisade.
Men några frågetecken finns kvar att räta ut. Vad ska ske med Sockerbrukets gamla profilbyggnad fabriken som byggdes 1885 och där både det spännande vattentornet och den karaktäristiska skorstenen ingår. Den gamla fabriken har under åren byggts både till och om i många omgångar.

– Byggnaderna utgör hjärta och profil för hela området och vi bjuder just nu in exploatörer och arkitektbyråer att komma med förslag som vi kan välja bland och jobba vidare med, säger Sofia Tjernström.

– Vattentornet har det högsta värdet, med mycket originaldelar, en vacker tegelfasad. Det är den vackraste delen och här hoppas vi på många bra förslag.

Spännande möjligheter

Kvarteret för fabriken är delat i två delar med både gamla byggnadsdelar som ska bevaras och möjlighet att kompletteras med nybyggda delar.

– Här finns massor av spännande möjligheter. Det rör sig om ett antal olika sammanbyggda och överbyggda hallar i ett par våningsplan, mindre industrilokaler samt kontorsdelar med långa korridorer och arbetsrum.

– Vissa delar av fabriken ska bevaras, västra och östra flygeln, vattentornet och skorstenen, medan den framtida exploatören får avgöra när det gäller vissa andra delar. Staffanstorps kommun ansvarar för rivningen av de delar som ska tas bort, samt sanering av miljöföroreningar i marken, berättar de tre i projektgruppen.

Skorstenen är 44 meter hög och det är politiskt beslutat att den ska bevaras.

– Den är ett viktigt landmärke för Staffanstorp och en symbol för sockerbruket. Skorstenen ger också stadsdelen ett historiskt sammanhang. Den är i väldigt bra skick för att ha stått så länge. Vi jobbar också för att kunna belysa den på ett effektfullt och vackert sätt, säger Susanna Falck.

Den gamla betladan vid det framtida Sockertorget planeras bli en slags saluhall, främst för lokalt producerat livsmedel.

Cirka 1200 bostäder

Även två andra profilfastigheter inom området är föremål för diskussion.

– Det finns tankar på hur den gamla disponentvillan ska kunna utvecklas. Vi håller på att ta fram en underhållsplan för Brågarps mölla.

Totalt ska det uppföras cirka 1 200 som ska bli en levande och tät blandstad där Sockerstans unika karaktär och identitet bevaras, med variation av boendeformer med både stadsradhus, lägenheter men även kontor, service, handel med mera.

– Handel kräver stor genomströmning av människor så det hade varit trevligt med verksamheter i området som drar folk, inte minst ungdomar, säger Sofia Tjernström.

Planerad byggstart för de centrala delarna av Sockerstan är preliminärt planerad till runt årsskiftet 2021/2022.