Upprustning av ytor vid Domsagovägen

Arbetet med upprustning av träd och buskar vid återvinningsstationen på Malmövägen/Domsagovägen har påbörjats och kommer att pågå till januari 2020.

Upprustningen utförs eftersom område innehåller många invasiva arter både bland buskar och träd. Detta betyder att främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Ytan kommer att planteras med nya friska träd och buskar.


Återvinningsstationen vid Domsagovägen Foto: Sara Ewald