Kommunen tecknar avtal med Unga vuxna

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommun har tecknat avtal med mottagningen Unga Vuxna i Lund. Unga Vuxna är till för dig mellan 16 och 29 år som har börjat må dåligt, kanske inte vet varför, men som behöver stöd eller hjälp.

Mottagningen öppnade 2011 och personalen gör en grundläggande kartläggning för att ta reda på vad den som söker hjälp behöver. Det finns läkare, socionomer, sjuksköterskor och en fysioterapeut på Unga vuxna.

— Den psykiska ohälsan hos unga ökar och det här samarbetet kommer att bli ett komplement till våra övriga insatser för ungdomar och unga vuxna, säger Annette Christiansson, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun.

Unga för tillgång till hela utbudet

Unga i Staffanstorp söker sig redan nu till mottagningen i Lund, men i och med att vi ansluter oss till mottagningen har de unga möjlighet till hela utbudet med läkarkontakt, fysioterapeut, socionom, föreläsningar samt utbildningar. Alla besök är frivilliga och sker under sekretess. Avtalet börjar att gälla från och med den 1 januari 2020.

— Vi har många ungdomar och unga vuxna som tillbringar sin tid i Lund. Vi tror på denna satsning för mottagningen arbetar multidisciplinärt. Det finns olika aktörer som samverkar och man har ett hela människan perspektiv. Om den hjälpsökande är i behov av mer omfattande insatser slussas man vidare till andra vårdinstanser. Det är viktigt här att poängtera att den hjälpsökande hålls under armarna till nästa vårdinstans tar över, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin Palmqvist (M).

Psykisk ohälsa ökar

Enligt socialstyrelsen har den psykiska ohälsan bland barn i åldern 10-17 år ökat med över hundra procent på tio år (2006-2016). För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent under samma period. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, omkring 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Mer information

För mer information kontakta förvaltningschef Annette Christiansson 046-287 17 03, eller nämndsordförande Karin Palmqvist, 0708-36 46 35.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

UngaVuxna, Magle Stora Kyrkogata 5, Lund

https://www.lund.se/ungavuxna

046-359 80 93