Digital teknik ökar tryggheten i vården

Fr v Andrea Costche, Sara Esbjörnsson, Paulina Hallgren, Jessica Sjöstedt, Maria Nilsson, Monica Alm och Helen Mozart ser många fördelar med den nya digitala tekniken.

Ny digital teknik inom hemtjänst och larmteam skapar större trygghet och säkerhet för Staffanstorps kommuns vårdtagare och mindre stress för personalen.

Nya digitala dörrlås, e-signering för alla typer av ordinationer, medicinrobotar som plingar och påminner om när det är dags att ta sin medicin. Det är tre digitala nyheter som nyligen införts eller just testas i Staffanstorps kommun. På myndighetsnivå är benämningen välfärdsteknik: Ny digital teknik med syfte att bibehålla eller öka en persons trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

– Det ger en stor vinst i trygghet och säkerhet för våra vårdtagare och sparar viktig tid och minskar stressmomenten för vår personal, säger avdelningschef Paulina Hallgren på omsorgsförvaltningen på Staffanstorps kommun.

Nyckelfri hemtjänst

En av de stora nyheterna är de nya digitala lösningarna för nyckelfri hemtjänst med digitala dörrlås samt digitala lås på de personliga medicinskåpen i hemmen som har införts under året.
Processen startade 2018 och installationerna inleddes i maj i år. Cirka 350 lägenheter är idag utrustade med digitala lås. Systemet gick i skarp drift 1 oktober.

– Vi har monterat in digitala låsdosor som är kopplade till dörrvredet samt satt in elektroniskt portlås i fastigheterna, säger Maria Nilsson, enhetschef för hemteam och larmgrupp inom omsorgsförvaltningen.

Låsen monteras utan åverkan på dörrarna. Den utförare vårdtagaren valt kodas in i systemet så att dess personal kan låsa upp med sin tjänstetelefon.

– Personalen loggar in med en inloggningskod som försvinner efter fem minuter. En tappad telefon kan inte missbrukas av obehörig. Varje gång personalen ska gå in genom en ny dörr måste de logga in på nytt.

För anhöriga fungerar de vanliga nycklarna som tidigare och när hyresgästen inte behöver tjänsten längre kan dörren enkelt återställas till ursprunglig låsfunktion.

e-signering och medicinrobot

En annan stor nyhet är e-signering. Signering sker för alla ordinationer som getts av legitimerad personal för läkemedel, träningsprogram, stödstrumpor, med mera.

– Tidigare signerade vår personal varje åtgärd på papper som lämnades in när månaden var slut. En gång i månaden kunde vi se om någon till exempel missat att ge en medicin. Idag signerar vi digitalt i ett system som larmar direkt om något fel skett. Detta skapar stor trygghet för både vårdtagare och personal, säger Jessica Sjöstedt, samordnande sjuksköterska vid omsorgsförvaltningen.

Även en så kallad medicinrobot, ett påminnelsesystem för den enskilde att inte glömma ta sin medicin, utvärderas just nu efter en testperiod.

– Den kan erbjudas till dem som vill och kan ta sina mediciner själv, men är oroliga för att glömma. Tanken är att kunna hjälpa dessa vårdtagare att vara mer självständiga i vardagen, enligt Paulina Hallgren.

Positiv personal

– Allt nytt tar litet tid att komma in i. Tekniken har haft litet barnsjukdomar, men nu tycker vi det fungerar bra. Det är smidigt, säkrare och tryggare och en stor avlastning att vi slipper alla nycklar. Vårdtagarna märker ingen skillnad mer än att vi står med telefonen litet mera, men vi förklarar varför, säger undersköterskorna Andrea Costche, Sara Esbjörnsson, Monica Alm och Helen Mozart i Hemteam Larmgrupp.

Enhetschef Jessica Sjöstedt tillägger:

– Vår personal slipper stå i kö för att hämta nycklar in nyckelskåpet och de slipper köra långa omvägar för att hämta nyckel när någon larmat. Det är verkligen både en kvalitets- och trygghetsfråga och rent miljömässigt är det bra att bilarna inte behöver köras fram och tillbaka för att hämta nycklar när det gått ett larm. Det är trots allt en ganska stor kommun vår personal rör sig runt i.
– Detta ger en enorm vinst i tid, trygghet och säkerhet och vårdtagare med larm behöver aldrig mer öppna dörren för någon okänd.

Text och bild: Ivar Sjögren, Staffanstorps Aktuellt