Gullåkra mosse och Vesums mosse är översvämmade

Gullåkra mosse och Vesums mosses promenadstråk och motionsslingor är avstängda på grund av översvämningar. 

Sedan den 13 december är mossarna stängda på grund av den stora mängden nederbörd som kommit den sista tiden. Mossarna står i stort sett under vatten och är farliga att beträda.