Milstolpe passerad i motionsarbetet

50 motioner firas med tårta. Foto: Andreas Holm

Årets 50:e motion med tillhörande yttranden och tjänsteskrivelser till kommunstyrelse och kommunfullmäktige har färdigställts för slutligt avgörande. Därmed passerades en milstolpe för de pågående insatserna att stärka demokratin, rättssäkerheten, kvaliteten och snabbheten i ärendehandläggningen i Staffanstorps kommun.

– Vi har prioriterat behandlingen av motioner, ordförandeskrivelser och medborgarförslag, vilket givit resultat. Staffanstorps kommuns attraktionskraft bygger på vår förmåga att snabbt och korrekt omsätta medborgarnas önskemål och förväntningar – så som de uttryckts bland annat i allmänna val – till verkligheten, säger Per Almström, kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Vid inledningen av året väntade hela 83 motioner på att behandlas och utredas. I december hade 50 motioner färdigställts för slutgiltigt avgörande vilket kan jämföras med till exempel Lomma kommun, Svedala kommun och Kävlinge kommun som under året fattat beslut över 5, 11 respektive 19 motioner.

–  Jag vill tacka alla inblandade medarbetare som gjort detta möjligt, och då särskilt kansliet, staben och utredningsenheten för deras engagerade och framgångsrika arbete, avslutar Per Almström.

50 motioner firas med tårta. Utredningschef Georg Heuwing skär upp tårtan, flankerad av kanslichef Vesna Casitovski och kommundirektör Per Almström. Foto: Andreas Holm