Så drack man jul i gamla Uppåkra!

– Man vet att det dracks en hel del, troligen i form av rituellt skålande, julfesterna har förkristna rötter, berättar professor Dick Harrison, ledamot av vetenskapliga rådet på Uppåkra arkeologiska center. FOTO: Katarina Harrison Lindbergh

Firade man jul även på järnåldern?  Professor Dick Harrison vid Lunds universitet skriver exklusivt för StaffanstorpsAktuellt hur han tror att jularna firades i gamla Uppåkra när det begav sig.

Uppåkra var länge ett betydande religiöst och politiskt maktcentrum i vår nordliga del av Europa, kanske det viktigaste. Många generationer staffanstorpsbor levde här i över 1000 år. Arkeologerna vet att de hade sina viktiga ritualer. Men firade de jul?
Vår redaktion bad professor Dick Harrison skriva några rader om saken för att sprida litet ljus över frågan:

Professor Dick Harrison:

Hur firade man jul i det gamla Uppåkra? Går det ens att uttala sig om detta, med tanke på att våra källor om fornnordiskt julfirande är så få?
Det enda vi verkligen vet om järnålderns jul är att den faktiskt existerade. Festen har förkristna rötter. Jultermer är kända från hela det germanska språkområdet, till exempel från gotiska och fornengelska. Vår äldsta jultid är dock omöjlig att tidfästa exakt. Först med kristendomens ankomst segrade den 25 december. Huruvida firandet var kopplat till blodiga offer (”midvinterblot”) är okänt. Uppgiften förekommer ofta i litteraturen, men den kan inte beläggas i källorna.
Däremot vet vi att det dracks en hel del, troligen i form av rituellt skålande. Skålarna kunde riktas till gudarna (till exempel till Oden, Frej eller till alverna), till förfäderna eller som del i löften om framtida stordåd. Drickandet var så viktigt att nordborna inte använde termen ”fira jul” utan ”dricka jul”. Dessutom gav man varandra tidiga varianter av julklappar. I isländska sagor finns redogörelser för fornnordiska gåvotraditioner. Kungar, jarlar och andra stormän tog tillfället i akt att belöna sina mannar med presenter, en sed som med stor sannolikhet var förankrad även i Skåne.

Bildtext:
– Man vet att det dracks en hel del, troligen i form av rituellt skålande, julfesterna har förkristna rötter, berättar professor Dick Harrison, ledamot av vetenskapliga rådet på Uppåkra arkeologiska center. FOTO:
Katarina Harrison Lindbergh