Kommunen ser över sina hastighetsgränser

Under vecka 3, 13-17 januari, 2020 kommer Staffanstorps kommun genomföra hastighetsändringar på gatunätet i kommunen. Kommunen kan besluta om hastigheter inom tättbebyggt område men inte mellan orterna – där beslutar Länsstyrelsen. Hastighetsändringarna är ett led i att öka trafiksäkerheten och tryggheten.

Generellt blir det väldigt få höjningar av hastigheterna. Flest ändringar blir det i Staffanstorp tätort även om det inte är många. Det omkringliggande vägnätet som idag är skyltat 70 blir istället skyltat 60 och våra 50-gator blir istället 40-gator. Samtliga 30-gator behåller sina hastigheter. 

Hastighetsändringarna är ett led i att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Med lägre hastigheter får bilarna kortare bromssträcka och längre reaktionstid. Dessutom blir personskadorna vid krock lindrigare i lägre hastigheter. Polisens trygghetsmätning för 2019 visar att våra medborgare oroar sig till viss grad för bilar som kör för fort och kommer med denna hastighetsändring förhoppningsvis känna sig tryggare när man vistas på och vid kommunens gator och vägar.

Ändringarna utförs enligt Kommunstyrelsens beslut från 4 september 2019, § 133.