En av landets tryggaste och säkraste kommuner

Flygfoto över Staffanstorp centrum

I undersökningen ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019”, publicerad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), placerar sig Staffanstorps kommun på plats 14 av Sveriges 290 kommuner. Av de 33 skånska kommunerna är Staffanstorp den tredje säkraste enligt jämförelsen.

Staffanstorp har förbättrat sin placering med sju platser sedan förra året och befäst sin ställning som en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Under 2018 inrättade Staffanstorps kommun en ny säkerhetsenhet med bland annat ordningsvakter. Även kameraövervakningen av allmänna platser utökades.

Mätningen var inte heltäckande. Till exempel har tryggheten för våra yngre medborgare i skolor etc. (mobbing med mera) inte vägts in i undersökningen vilket är en brist. Andra brister är att vissa mätkategorier är ihopklumpade. Till exempel görs ingen distinktion mellan misstänkta anlagda bränder och bränder orsakade av exempelvis elfel.

Trygghetsdirektiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 22 januari beslut om att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om ett särskilt trygghetsdirektiv för att ytterligare stärka tryggheten i kommunen. Direktivet innebär bland annat att arbeta in trygghetsfrågorna i kommande förslag till översiktsplan, arbeta fram en belysningsplan samt att identifiera offentliga platser som av allmänheten upplevs som mindre trygga samt att lämna förslag på fysiska åtgärder som skulle kunna bidra till en ökad trygghet.

Säkra och trygga bostadsområden

Direktivet innebär också att utreda och lämna förslag till planering för nya bostadsområden där säkerhet för de boende är väl integrerat redan i planeringsstadiet. Det vill säga så kallade ”gated communities” samt att i samband med för kommunen översiktlig planering peka ut lämpliga platser för trygghetsboenden för äldre.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

En kommentar till En av landets tryggaste och säkraste kommuner

 1. Det gör mig glad och lycklig att det åtminstone finns en kommun i Sverige som tar tillvara invånarnas behov av trygghet och gemenskap i en tid då Regering, media och kommuner tycks göra det omvända och istället prioritera arabisering, splittring och folkutbyte. Jag vill tacka Staffanstorps kommun och invånare för sunda ideal och för viljan att göra gott, istället för att gå vilse bland floskler, tomma haranger och enfaldiga bortförklaringar om Sveriges tillstånd och förfall. Äntligen!


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »