Utställning med Bertil Arkrans i konsthallen

Konstnären Bertil Arkrans ställer ut i Staffanstorps Konsthall 1/2 till 28/3. Foto Ivar Sjögren

Från 1 februari till 28 mars kan man uppleva en spännande utställning i Staffanstorps konsthall med den kände österlenkonstnären Bertil Arkrans som ställer ut skulpturer, teckningar och måleri.

Utställningen är döpt till Korsvägar.
– Korsvägar är två vägar som möter varann. En är renodlad abstrakt som till sin yttre form bygger på geometri och arkitektur. Den andra vägen är sammanlänkad med den förra, men har ett helt annat formspråk. Den är mer föreställande och berättande, berättar Bertil Arkrans.

Yin och Yang

Andemeningen är att olikheterna är besläktade med varandra som yin och yang och att de yttre olikheterna saknar betydelse.
– Många av dessa verk är framställda under en längre tid i väntan på en större utställning och Staffanstorps Konsthall med sin originella arkitektur och sakrala prägel passar bra in för mina alster, säger konstnären.
Bertil Arkrans föddes i Västernorrlands län 1942, växte upp i Stockholm och utbildade sig på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan under 60- och 70-talet. Familjen flyttade till Skåne i slutet på 70-talet.
I många år var Arkrans knuten till Gummessons konstgalleri i Stockholm med utställningar både inom och utomlands.

Startade Bildkonstskolan

Bakom sig har Bertil Arkrans ett 60-tal utställningar och är representerad i både landsting och kommuner. 2009 tog han emot Tomelilla Kulturpris. Inriktningen är konfessionslös visionär i både abstrakt och föreställande form. På 80-talets slut startade Arkrans Bildkonstskolan för barn och ungdomar i Tomelilla där han var anställd i över 20 år.

”En rationell mystiker”

Så här har konstnären beskrivits av den legendariske konsthallschefen Gunnar Bråhammar i Lund:
” Bertil Arkrans är en rationell mystiker som liksom Kandinsky anser att det andliga (Geistige) bäst låter sig fångas i ett abstrakt eller halvabstrakt bildspråk. Och liksom Kandinsky, är musiken en viktig inspirationskälla för honom. I flera av hans skenbart stränga och återhållsamma verk finns polära krafter och motgående linjerytmer som kan jämföras med kontrapunktisk musik.
För flera år sedan när jag för första gången besökte Arkrans var hans originella ateljé inrymd i resterna av en gammal kvarn, full av bemålade träskulpturer i en ljust varierad färgskala. Det var föreställande verk, poetiska och fängslande. Men Arkrans gick vidare i en omutlig strävan mot ett större allvar och djup. Han började arbeta med enkla geometriska former och byggde arkitektoniska strama friskulpturer och reliefer. De var på ett förunderligt sätt arketypiska och påminde om urgamla symboler och tecken.
Genom att lasera färg i flera omgångar och sedan slipa och borsta uppnåddes den effekten att färgen tycktes integrerad med träet. Ljuset verkade nu inte längre ligga på ytan utan komma inifrån själva materialet. På sitt sätt hade Arkrans nu lyckats förverkliga alkemisternas tro på möjligheten att skapa guld genom att förena olika material. För honom är sammansmältningen av de olika elementen en symbol för oskiljbarheten mellan ande och material.
Hur ska man tolka dessa bilder som tar form likt landskap efter istiden? De kan ge associationer till den österlenska naturen om vintern, med mörka plöjda åkrar fläckvis beklädda med snö som driver i den vinande vinden. Men titlar som ”Portal” och ”Postament” för också tankarna till valvkonstruktioner i kyrkor, eller metaforiskt till det upphöjda och sakrala. Samtidigt kan man tolka öppningarna som kvinnosköten, ingångar till livets källa eller dess motpol-dödens portar.”

Gunnar Bråhammar, tidigare chef på Skissernas Museum

Öppettider i Staffanstorps konsthall, Blekingevägen 1:
Tisdag 12-17
Onsdag 17-20
Torsdag12-17
Fredag 12-16
Lördag 13-16

Mer info om konstnären Bertil Arkrans:
https://bertilarkrans.nu/

Kortare uppehåll i utställningsverksamheten

Efter pågående utställning med Bertil Arkrans, som varar till 28 mars mars, kommer tyvärr konsthallen ha ett kortare uppehåll. Detta för att kultur & fritid håller på att anställa ny kultursekreterare, vilket beräknas vara klart före sommaren.
Vi jobbar dock för fullt för att få till en utställning lite senare i vår och planerar samtidigt för höstens verksamhet. Vi ber om ursäkt för det kommande uppehållet.
Frågor besvaras av:
Johan Rasmussen, chef kultur & fritid. johan.rasmussen@staffanstorp.se
Ivar Sjögren, tf kultursamordnare, ivar.sjogren@staffanstorp.se
Vi jobbar dock för fullt för att få till en utställning lite senare i vår och planerar samtidigt för höstens verksamhet. Vi ber om ursäkt för det kommande uppehållet.
Frågor besvaras av:
Johan Rasmussen, chef kultur & fritid, johan.rasmussen@staffanstorp.se
Ivar Sjögren, tf kultursamordnare, ivar.sjogren@staffanstorp.se