Med hopp om en bättre hälsa

Barn hoppar hopprep på torget i Staffanstorp.

Det hoppas för fullt på skolorna i Staffanstorps kommun. 500 minuter eller 8,5 timmar – så mycket kommer varje elev att hoppa hopprep under vårterminen. Målet är att få piggare och friskare barn.

– Jag brukar lägga in någon liten fysisk aktivitet under mina lektioner, allt från lek till dans. Det är mer sprall i benen hos barnen idag och när de får röra på sig ökar både fokus och glädjen. Så jag tänkte, varför inte engagera alla barn och lärare i åk F-6 i kommunen, säger Linda Lundqvist, musiklärare på Anneroskolan och initiativtagare till projektet.

Totalt kommer omkring 3000 barn och vuxna att hoppa fem minuter varje dag på skolor i Staffanstorp och Hjärup.

– Det kommer att ske på valfri tid under skoldagen och varje gång är tanken att man ska göra olika saker, exempelvis hoppa baklänges, utmana en lärare eller kanske blanda in lite matematik, räkning, i övningen. Det är väldigt konkret – alla kan vara med på sina villkor, säger Linda.

Hon tycker att vuxna har ett gemensamt ansvar för barnens hälsa. Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas ”Positiva skolprojekt”, som fokuserar på aktiviteter som främjar en positiv livsstil, kunde hopprep köpas in till samtliga av kommunens skolor.

– Barn sitter oftast alldeles för stilla. Med detta projekt hoppas jag vi kan skapa en samhörighet mellan alla barn, att alla hoppa hopprep, samtidigt som det främjar hälsan och ger bättre koncentration och skolresultat, säger Linda Lundqvist.

Projektet drog igång i januari på torget i Staffanstorp. Då deltog bland annat biträdande utbildningschef Ann Edvik, utbildningschef Krister Åkesson och utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand (M) i hoppandet. I maj väntar, vad Linda Lundqvist kallar det, hoppets timme, där eleverna ska utmana lokala idrottsföreningar i uthållighet.

– Vi utmanar idrottsföreningarna på Staffansvallen och Uppåkravallen. Då får vi se om 500 minuters hoppning per barn gett resultat. Och vem vet, kanske någon politiker vågar anta utmaningen också?

Text: Andreas Holm, Staffanstorps Aktuellt