Elva spännande förslag om Sockerstan

Illustration över Sockerstan. Illustration: Kjellgren kaminsky - 3hus

Åtta svenska exploatörer med arkitektfirmor nappade på förfrågan om framtidsidéer för Sockerstan.
– Vi har fått in elva spännande kreativa förslag, säger plansamordnare Sofia Tjernström på Staffanstorps kommun. Det blir jätteroligt att jobba vidare med detta.

Förfrågan avsåg tre olika delområden av Sockerbruksområdet: Västra och östra delarna av den gamla fabriken samt ett nytt bostadskvarter vid Sockerallén norr om fabriken.

– De nyinkomna förslagen består av många kreativa tankar kring bevarandet av hela eller delar av de gamla byggnaderna samt olika typer av bostäder i både gamla och nya byggnader i anslutning till fabriken, berättar Sofia Tjernström.

Fem av förslagen kombinerar nytt och gammalt och innehåller även idéer kring olika framtida verksamheter i de gamla lokalerna; bryggeri, inkubatorverksamhet, bibliotek, padelhall, gym, kontor eller bokaler som är verksamhetslokaler kombinerade med bostad. Vilka verksamheter som slutligen flyttar in i Sockerstan avgörs senare.

Illustration: Stena fastigheter Illustration: Stena fastigheter

Illustration: L arkitekter Illustration: L arkitekter

Bjuds in

Sex förslag avser nya flerbostadshus och stadsradhus i det nya kvarteret norr om fabriken.

– Nu ska vi först gå igenom förslagen internt, vi har redan börjat bjuda in alla exploatörer och arkitekter att komma hit och berätta om sina idéer. Därefter förankras de utvalda förslagen hos politikerna, vilket sker i mitten av februari.
– Vissa har gjort fina renderingar av hur det kan komma att se ut, medan andra har gjort andra typer av skisser.

De flesta exploatörer och arkitektfirmor som deltagit kommer från närområdet, men här finns även förslagsställare från Stockholm.

– Det är roligt att vi kunnat attraherat så stort och brett, säger Sofia Tjernström.

Illustration: Krook och Tjäder och Klosterängen fastighetsutveckling Illustration: Krook och Tjäder och Klosterängen fastighetsutveckling

Elva förslag

Totalt elva förslag för de tre aktuella delområdena av Sockerstan har lämnats in från följande konstellationer av exploatörer och arkitektbyråer.
Västra delen av Fabriken: 3HUS och Kjellgren Kaminsky, Klosterängens fastighetsutveckling och Krook & Tjäder samt Urban Properties och Arrhov Frick.
Östra delen av Fabriken: Leny fastighets AB och Kanozi arkitekter och 3HUS och Kjellgren Kaminsky.
Bostadskvarteret: C4 hus AB, Leny fastighets AB och Kanozi arkitekter, 3HUS och Kjellgren Kaminsky, Svartesjö fastighets AB och L arkitekter, Riksbyggen och Liljewall samt Stena fastigheter & Radar arkitektur.

Av: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »