Psykisk ohälsa och äldre

Måndag 17/02 kl 14.00 har Trivselpunkten en Föreläsning om ”Äldre och psykisk ohälsa”.  Föreläsaren är Catharina Hansson vårdutredaren Kunskapscentrum Geriatrik

Många äldre lider av psykisk ohälsa, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom alternativt använt psykofarmaka (socialstyrelsen 2018)

Föreläsningen är på Trivselpunkten Torget 7 i Staffanstorp

Fri entré

Alla är välkomna