Navids uppdrag: Att se in i framtiden

– Mitt jobb är att tänka framtid. Det är den allra viktigaste delen av jobbet. Det är spännande, jag gillar utmaningar och ett omväxlande arbete.
Lokalcontroller och bostadskoordinator Navid Frid vid Staffanstorps kommun har en viktig roll i den strategiska kommunala framtidsplaneringen.

Hans jobb är att se in i framtiden.
Ett av hans uppdrag är att beräkna hur många kommunala verksamhetslokaler och ytor Staffanstorps kommun behöver om kanske fem eller tio år.

– Tidigare har respektive förvaltning fått planera sina framtida lokalbehov själva. Nu ska jag se till så att allt samlas på ett och samma ställe och regelbundet presentera för kommunledningnen vilka behov som kommer att uppstå för våra förvaltningar.

Antal skolbarn om fem år?

Det största behovet av strategisk framtidsplanering står utbildningsförvaltningen för, med skolor, förskolor och övriga pedagogiska verksamheter.

– Staffanstorp är en väldigt framgångsrik kommun som utvecklas på så många olika spännande sätt. Det sker en stor inflyttning, vilket i sig är ett kvitto på våra förutsättningar. Framför allt är det många barnfamiljer som vill bosätta sig här, fler än unga och pensionärer.
– Vi tar just nu fram en tioårsplan, en översiktsplan. Vi behöver studera behoven varje år för det kommunala lokalbehovet, hur ser det ut om ett år eller om fem år.

– Det är viktigt att redan idag ha en prognos för hur många förskolebarn, första-, andra- eller till exempel femteklassare som behöver gå i skolan i Staffanstorps kommun om fem eller tio år. Behövs det nya eller utbyggda skolor? Var kommer de att behövas? Vår kommun måste planera rätt inför framtiden, säger Navid Frid,
– Detta måste samtidigt ske parallellt i samverkan med Stadsbyggnadskontorets planering av all ny bebyggelse, nya bostäder och nya företagsområden. Det är mycket som ska synkroniseras.

Bostadskoordinator

Navids rekryterades 2018 från MKB:s tekniska förvaltning i Malmö. Hans första jobb för Staffanstorps kommun var som bostadskoordinator.

– Bostadsdelen är fortfarande halva min tjänst, säger han. Mitt uppdrag här är att jobba med bostadsförsörjningsplaner för hela kommunen, för de målgrupper som är i behov av bostäder av olika anledningar, jourbostäder, tillfälligt akutboende och boende för nyanlända.

– Det jag gör specifikt inom det uppdraget är att rekrytera och förvalta bostäder åt kommunen för dessa målgrupper. Samtidigt sitter jag med bostadsplaneringen inför framtiden baserat på den nuvarande situationen och på det framtida behovet.

Navid har sin arbetsplats på Stadsbyggnadskontoret men sorterar direkt under kommundirektören.

– Det är ett spännande jobb med stora utvecklingsmöjligheter i de tjänster jag har. Även jag själv har utvecklats väldigt mycket sedan jag kom hit genom de personer jag träffar, arbetar med och genom den kreativa kommunala miljö jag får jobba i här, berättar han.

Fakta om:

Namn: Navid Frid

Ålder: 36 år

Yrke: Lokalcontroller och bostadskoordinator vid Staffanstorps kommun

Bor: Malmö men flyttar till Vikhem sommaren 2020.

Familj: Hustru och en son, 10 månader.

Född: Teheran, kom till Sverige för tio år sedan.

Utbildning: Examen i arbetsledning för infrastruktur och anläggning vid Teknikhögskolan, Västerås

 

Av Ivar Sjögren (text och foto) för StaffanstorpsAktuellt