Moms införs på avgifter för utstakning

Markering på byggplats. Foto: Andreas Holm

Skatteverket har i ett nytt beslut omtolkat reglerna för myndighetsuppdrag och kommit fram till att kommuner ska ta ut moms på alla tjänster vilka inte är att betrakta som myndighetsutövning.

Avgifter för utstakning, när den görs av kommunen, anses inte utgöra myndighetsutövning. Staffanstorps kommun kommer att rätta sig efter det och följa statens beslut att momsbelägga verksamheten, med start 1 mars 2020.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida genom att klicka här.