Beslut med anledning av coronavirusspridningen

Läkare. Foto: Pixabay

Med anledning av de svenska fallen av coronavirus intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridning och därför har beslut fattats om följande.

Anställda i Staffanstorps kommun

Beslut har fattats om att anställda som har varit i smittspridningsområden ska stanna hemma, oavsett om de har symptom på smitta eller inte, under inkubationstiden (14 dagar). Detsamma gäller anställda som varit i kontakt med coronavirussmittad person.

För att ta del av beslutet klicka här 

Skolelever och förskolebarn

Skolelever och förskolebarn som befunnit sig i smittspridningsområden uppmanas att stanna hemma under inkubationstiden (14 dagar) och kontakta respektive förskola/skola för att planera hemuppgifter under tiden. Samtliga vårdnadshavare får under fredagen (28 feb) information från utbildningsförvaltningen.

För att ta del av informationen klicka här

Information och råd

Staffanstorps kommun har de senaste veckorna arbetat intensivt med att motverka en eventuell smittspridning. Förutom ovan nämnda beslut bland annat:

  • Städning av allmänna ytor har utökats och intensifierats.
  • Förbud mot tjänsteresor utanför Skåne (för kommunanställda)
  • Höjd beredskap i verksamheterna 
  • Större möten, sammankomster eller evenemang ställs in eller ersätts digitalt (för kommunanställda)
  • Begränsa besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för att upptäcka nya fall  och risken för allmän spridning i Sverige bedöms som mycket hög.

  • WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.
  • Den 11 mars fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 500 personer, exempelvis idrottsevenemang, konserter och konferenser, i syfte att stoppa coronaspridningen. Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar även människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.
  • Tänk på att skydda dig själv och andra från smitta. Ha en god handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a