Biblioteket ökar tillgängligheten ytterligare

Anna-Karin Rennemark, bibliotekschef. Foto: Ivar Sjögren

En ny stor satsning för att stärka bibliotekets tillgänglighet och nå fler användare genomförs just nu på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Utvecklingen sker i tre steg och finansieras med 800 000 kr från Kulturrådets nationella satsning för stöd till biblioteksverksamheter i hela landet.

– Detta blir ett nytt lyft för biblioteket, säger bibliotekschef Anna-Karin Rennemark.
– Vi har i stort utgått från önskemål och sypunkter från våra användare när vi har planerat insatserna. Bland annat har vi satt upp nya lägre trappräcken för barn som gör trappan upp till barnavdelningen säkrare, ett önskemål vi haft sedan inflyttningen.
– Vi har inrett ett nytt studierum och det ska bli en verkstadsdel i bibliotekets barnavdelning på plan två. Vi har även kunnat köpa in ett antal nya bokhyllor som gett oss möjlighet att bättre exponera vårt bestånd på nedre plan.

– Vi ska också göra webben mer tillgänglig och responsiv, det vill säga anpassa webbsidan efter olika format som telefon, ipad och datorer för att hänga med i ungdomsutvecklingen. Den digitala satsningen riktar sig till samtliga användare oavsett ålder och vi tror att den även kommer att ge oss nya yngre användare.

Det var i somras som Kulturrådet beviljade Staffanstorps bibliotek ett stort bidrag för att förbättra tillgängligheten fysiskt, kognitivt och på webben.
Insatserna riktar sig till samtliga användargrupper, men särskilt fokus ligger på personer med funktionsvariationer och personer med svenska som andraspråk.

– Utöver att ytterligare tillgänglighetsanpassa biblioteket i Rådhuset kan kan vi nu stärka vårt totala bestånd av böcker på mångspråk för olika modersmål i både Staffanstorp och Hjärup, berättar Anna-Karin Rennemark.

-Vi har också sett behov av fler lugna avskilda platser för läsning, studier och samtal. Vi ser fram emot att nu med de medel vi har fått kunna skapa en ännu mer inbjudande och inspirerande biblioteksmiljö.

Av: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt