Korttids- och växelvård nu på Villa Vikhem

Korttid och växelvård finns idag på Villa Vikhem. Foto Ivar Sjögren

Sedan första november förra året bedrivs kortidsvården och växelvården i Staffanstorps kommun av den privata utföraren Vardaga i det nya moderna vårdboendet Villa Vikhem.

– Totalt erbjuder vi 19 helt nybyggda platser för korttidsvård och växelvård samt en trygghetsplats på vårt nya vårdboende, berättar verksamhetschef Camilla Persson.

Sex av undersköterskorna från Pilegården finns kvar i verksamheten på Villa Vikhem. Övriga har nyrekryterats. Både korttidsvård, växelvård och tillgång till trygghetsplats kräver beslut av biståndshandläggare.

Korttidsvård

Korttidsvård ges endast vid ett enstaka tillfälle för den som har ett tillfälligt behov av omfattande vård och omsorg.

– Man har då gjort bedömningen att personen inte kan gå direkt hem utan behöver mellanlanda av olika skäl. Det kan vara rehabilitering efter sjukhusvistelse. Man kanske behöver träna upp sig efter en höftoperation eller en svår sjukdom, kanske behöver bostaden anpassas, eller kanske planeras en flytt till särskilt boende.

Växelvård

Växelvård beviljas som en regelbunden avlastning för anhörig som vårdar anhörig i hemmet och innebär att den sjuke eller funktionshindrade kanske vistas på växelboende varannan vecka eller en vecka i månaden.

Trygghetsplats

Även en trygghetsplats erbjuds på Villa Vikhem.

– Det är något som endast kan användas vid akuta behov. Om till exempel den som vårdar en anhörig i hemmet skulle bli akut sjuk och det behövs omedelbar avlastning, då kan man bara lyfta luren och ringa oss och säga att man behöver en trygghetsplats NU, säger Camilla Persson.

Av: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt