Covid-19: Dessa åtgärder har gjorts

Staffanstorps kommun arbetar intensivt med att eliminera konsekvenser av en eventuell pandemi. Här kan du ta del av de åtgärder som vidtagits i kommunen.

Läs mer

Nya beslut med anledning av coronavirusspridningen

Med anledning av den senaste tidens utveckling av smittspridning och sjukdomsfall intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridning av coronaviruset covid-19. Följande nya beslut har därför fattats.

Läs mer

Öppet brev till Staffanstorps kommuninvånare

Världshälsoorganisationen har nyligen klassat Corona/Covid-19 som en pandemi. Sveriges Folkhälsomyndighet har höjt risknivån för samhällsspridning till mycket hög, och våra grannländer runt om oss vidtar allt fler och omfattande åtgärder för att försöka begränsa virussmittan.

Läs mer

Informationssida om coronaviruset covid-19

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Därför har en sida med länkar till myndighetssidor skapats där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen.

Läs mer