Covid-19: Dessa åtgärder har gjorts

Läkare. Foto: Pixabay

Den 31 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att Sverige fått sitt första falla av en covid-19 smittad person. Staffanstorps kommun har sedan dess arbetat intensivt med att eliminera konsekvenser av en eventuell pandemi. Här kan du ta del av de åtgärder som vidtagits i kommunen.

 • 26 februari. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att öka kommunens beredskap med syfte att kunna fördröja och begränsa smittspridning om det blir aktuellt.
 • 28 februari. Kommunstyrelsens ordförande fattade beslut med anledning att intensifiera arbetet mot smittspridning om smittan skulle upptäckas i Skåne. Anställda som befunnit sig i smittspridningsområden ska stanna hemma under inkubationstiden (14 dagar). Skolelever och förskolebarn som varit i dessa områden uppmanas att stanna hemma. 
 • 10 mars. Städning av allmänna ytor utökas och intensifieras.
 • 11 mars. Beredskapen höjs i verksamheterna med riskbedömning vid ett eventuellt större utbrott. 
 • 11 mars. Förbud mot tjänsteresor utanför Skåne. Större möten, sammankomster eller evenemang ställs in eller ersätts digitalt (för kommunanställda)
 • 12 marsKommunstyrelsens ordförande beslutar bland annat att från och med den 12 mars 2020 ska:
  – samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte längre vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera stängs därför.
  – Samtliga äldreboenden ska utfärda besöksförbud.
  – Förberedande åtgärder och planering göras för att möjliggöra stängning av skolor och förskolor om läget så kräver. Läs mer om beslutet här.
 • 12 mars. Biblioteken i Hjärup och Staffanstorp ställer in samtliga arrangemang under mars-april. Flera av programmen ges senare i höst.
 • 13 mars. Öppna förskolan Paletten stänger sin verksamhet på obestämd tid. Även bland annat bibliotek, bad och fritidsgårdar håller stängt.
 • 13 mars. Rådhuset stängs för besök som inte är bokade eller akuta. Möjligheten till digitala möten utökas. En samlad informationssida hur medborgare kommer i kontakt med kommunen publiceras.
 • 16 mars. Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om stopp för kontroll- och tillsynsavgifter. Lions Club Staffanstorp beslutar även att ställa in årets Bonnamarknad för att förhindra smittspridning av coronaviruset/covid-19.
 • 18 mars. Beslut fattades av kommunstyrelsens ordförande att inte ta ut någon avgift för uteserveringar under 2020 och att tills vidare inte utta avgift för torghandel.
 • 20 mars. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadsnämndens ordförande fattar ytterligare beslut för att underlätta för det lokala näringslivet.

 

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a