Nya beslut med anledning av coronavirusspridningen

Flygfoto över Staffanstorp centrum

Med anledning av den senaste tidens utveckling av smittspridning och sjukdomsfall intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridning av coronaviruset covid-19. Följande nya beslut har därför fattats.

Ordförandebeslut med anledning av den aktuella Corona-/Covid-19- situationen

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

 • att från och med den 12 mars 2020 ska samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte längre vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera stängs därför.
 • att samtliga äldreboenden ska utfärda besöksförbud.
 • att införa tillfalliga begränsningar av fysiska möten och besökstider i och till rådhuset.
 • att ställa in eller skjuta fram samtliga arrangemang/aktiviteter där kommunen är arrangör eller lokalansvarig.
 • att genomföra förberedande åtgärder och planering för att möjliggöra en omgående stängning av skolor och förskolor om läget skulle kräva detta.
 • att de som har omfattande hemtjänstbehov ska erbjudas en plats i särskilt boende istället, för att på så sätt minimera kontaktytor med mycket
 • att ställa in samtliga tjänsteresor för Staffanstorps kommuns personal.
 • De kommunanställda som av chef bedöms kunna utföra arbete hemifrån ska arbeta hemifrån.
 • att förbereda, säkra och utöka möjligheter till digitala möten för kommuninvånare, kommunens personal samt förtroendevalda.

 

Ovanstående beslut grundar sig i följande två prioriteringar:

 1. Att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt
 2. Att skydda våra mest kritiska och utsatta verksamheter

Beslutet gäller tillsvidare, samtidigt som arbete pågår för att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt.

 

Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande

Staffanstorps kommun 2020-03-12

 

Beslutet fattas med stöd av författning 1.3.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen, punkt 1.5 (”Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.”) och utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar för personalpolitik.

 

Mer information

<<Ta del av beslutet här.>>

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a