Kommunal service under pågående coronapandemi

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Johanna Liwenborg

Staffanstorps kommun inför med start torsdagen den 12 mars 2020 begränsningar i den direkta kontakten med kommuninvånare och andra intressenter. Dessa begränsningar innebär bland annat att majoriteten av personliga besök i rådhuset hos kommunens experter och handläggare ställs in. Detta gäller såväl planerade besök som drop-in.

Om du har ett bokat besök som ställs in, kommer du att kontaktas om detta.

Socialtjänst- och omsorgsärenden där besök är nödvändigt (exempelvis akuta fall) sker efter överenskommelse med handläggare.

Vidare stängs samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet, Trivselpunkten m.m. är därför inte öppna för besök och aktiviteter.

Vi arbetar vidare – och finns tillgängliga

Staffanstorps kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Staffanstorps kommun, använd i första hand telefon och e-post. Våra enheters besökstider har också i flera fall ersatts med utökade telefontider.

Post kan som vanligt lämnas i kommunens brevlåda vid Rådhusets ingång på Stortorget 1.

Digitala distansmöten

Staffanstorps kommun förbereder, säkrar och utökar med anledning av den uppkomna situationen möjligheter till digitala möten för kommuninvånare, kommunens personal och förtroendevalda. Möjlighet till möte med kommunens personal via Skype, Microsoft Teams eller Apple Facetime finns, och kan avtalas i förväg med berörd expert/handläggare på Staffanstorps kommun.

Instruktioner för hur man bokar/kopplar upp ett Skype-möte med Staffanstorps kommun finner du härInstruktion skapa Skype-möte externt

Nedan har vi samlat kontaktuppgifter till våra vanligaste servicetjänster.

Mer information finns på respektive verksamhets webbsida.

 

Medborgarkontoret

är stängt för besök. Undantaget är bokade och akuta möten.

Medborgarkontoret och kommunens verksamheter nås via:

Telefon: 046-25 11 00
E-post

Felanmälan och frågor under dagtid hanteras av Medborgarkontoret på telefon 046-25 11 00 eller så kan du felanmäla direkt här på webben >>

Kontaktnummer hittar du här: https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/om-kommunen/kontakt/

 

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsområden är: socialtjänst (individ och familjeomsorg), arbetsmarknadsinsatser, vuxenskola och integration.

Förvaltningens öppettider är måndag till torsdag kl 8-16.30 samt fredag kl 8-15 då når du oss genom kommunens växel 046-25 11 00.

Observera: För att avlasta kommunens växel och trots rådande omständigheter öka tillgängligheten finns det nu två linjer för akuta ärenden:

 • Ring 0709-35 11 18  om ditt ärende gäller oro för barn eller ungdom samt
 • 0721-72 64 64 om ditt ärende gäller frågor om försörjningsstöd eller beroendeproblematik.

Dessa telefoner kommer att vara bemannade dagligen mellan kl 9 -12 samt 13- 16 (fredagar 13 – 15).

Inträffar något akut under kvällar och helger finns Sociala jouren Syd att kontakta. Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt. Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112.

Arbetsmarknadsförvaltningens ordinarie verksamheter är:

Familj, barn och ungdom:

Om du vill anmäla oro för ett barn/ungdom eller ansöka om stödinsatser ska du kontakta barn och familjeenheten. Ring Medborgarkontoret 046-25 11 00 och be att få prata med mottaget barn och familj.

Familjerådgivning:

Om du behöver hjälp med att lösa problem i familjen kan du vända dig till Familjerådgivningen i Lund. Adressen är Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

 Rådgivning och stöd:

Öppna förskolan Paletten är stängd men BVC och MVC arbetar som vanligt.

Socialrådgivare för familjer med barn 0-6 år och gravida når du på telefon: 0703-38 57 50.

För ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14-20 år med risk att hamna i, eller som har problem med, alkohol och droger, kan man vända sig till Fenix. Här kan även föräldrar och anhöriga få råd och stöd. Kontakta Peter Nilsson, 0709-35 17 31 för mer information.

Du når socionom hos polisen på 046-16 53 38 eller 0709-35 11 15.

Familjeteam:

Familjeteamet erbjuder rådgivning och samtalskontakt för familjer i Staffanstorps kommun med barn i åldrarna 0-18 år. Vi arbetar med att förbättra relationerna i familjen, ge föräldrastöd och rådgivning.

Som förälder vänder du dig direkt till oss på 046-25 13 04 för att rådgöra kring er familjs situation.

Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge)

Kontakta familjerättssocionomerna Lena Engdahl, 046-287 17 04 eller Marie Cortenbach, 046-25 11 15 för mer information.

Ekonomiskt stöd/bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du först prata med någon av socionomerna som utreder ekonomiskt bistånd. Du når dem genom att ringa kommunens växel, 046-25 11 00. Deras telefontider är måndag, onsdag och fredag kl. 10:00-10:45, tisdag 09:45-10:15, torsdag kl. 15:00-15:45. Ansökningshandlingar, informationsmaterial och tid för personligt besök skickas sedan hem till dig. Den som vill kan kontakta oss och få svar via e-post socialtjansten@staffanstorp.se, men socialtjänsten kan inte garantera sekretesskydd för korrespondens via internet.

Budgetrådgivning/skuldsanering:

Kontakta budget- och skuldrådgivaren Maria Leijgård på telefon 046-287 17 07 eller e-post maria.leijgard@staffanstorp.se

Missbruk och beroende

Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till personer som har problem med spelberoende, alkohol eller andra droger samt till deras anhöriga. Kontakta någon av Kompassens medarbetare:

Petra Lilja 046-25 13 44

Elin Cedergren 046-287 17 01

Katarina (Kia) Runesson 0709-35 17 67

Tommy Olsson 046-287 17 09

Vuxenutbildning/studievägledning, lärlingsutbildning, SFI och YrkesSFI

Alla som funderar på att studera ska kontakta våra studie- och yrkesvägledare Inger Karlsson  046-251142 eller Charlott Einarsson, 046-251217 för att få hjälp att göra upp en studieplanering som passar dig.

Kommunalt aktivitetsansvar:

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) gäller för ungdomar  som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet nu eller inte har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar under 20 år.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning igen.

Kontaktperson för KAA i Staffanstorp är Charlott Einarsson som nås på 046-251217.

Integration

I kommunen finns en integrationssamordnare och en integrationshandläggare som arbetar med att stödja de nyanlända kommuninvånarna med deras integration i samhället. Kontakta dem via denna e-postlänk om du har frågor kring mottagandet eller enligt kontaktuppgifter nedan:

Integrationssamordnare: Bibiana Acosta Lara Bibiana.AcostaLara@staffanstorp.se

Tel: 046-287 17 62

Integrationshandläggare: Emma Magnusson Emma.Magnusson@staffanstorp.se

Tel: 046-25 11 54

Samhällsvägledare: Moustafa Handouki Moustafa.Handouki@staffanstorp.se

Tel: 046-287 11 78

Boendeinformatör: Jan Ingvarsson Jan.Ingvarsson@staffanstorp.se

Tel: 046-287 18 31

Kultur och fritid

Ung i Staffanstorp har stängt:

Se mer information på webbplats eller fritid@staffanstorp.se

Bibliotek har stängt:

Det finns bl.a. e-böcker att låna. Se mer information: https://bibliotek.staffanstorp.se/web/arena

Konsthallen är stängd.

Bråhögsbadet är stängt. mailto:badet@staffanstorp.se , Tel. 046-25 13 40

Kommunala musikskolan Tel: 046 – 25 13 14 eller e-post

musikskolan@staffanstorp.se

Kommunala lokaler hyrs inte ut för närvarande. Se kommunens hemsida eller ring 046-251100

 

Säkerhetsenheten

nås via sakerhetsenhet@staffanstorp.se
eller journumret 0722-43 06 69.

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på 112 för polis, ambulans, räddningstjänst, jourhavande läkare, giftinformation och flygräddning.

Jourtelefon kvällstid och helger

Jourtjänst för beredskap rörande gata, park, gatubelysning och vatten- och avloppsnät, SOS Alarm 040-676 93 76

Jourtjänst för beredskap rörande kommunala fastigheter, efter växelns stängning 040-93 12 70

Jourtjänst för beredskap angående fjärrvärme, E.ON Sverige AB, Malmö, efter klockan 17, 020-88 00 22

Staffanstorps Energis jour och beredskap för felanmälan på elnät 046-25 95 15

Jourtjänst för Reningsverket 0703-25 12 97

Räddningstjänsten, efter växelns stängning, SOS alarm 040-676 94 50

Social jour. Sociala jouren nås via larmnummer 112 utanför socialkontorets ordinarie öppettider.

Apotekens läkemedelsupplysning

0771-46 70 10 för allmänna frågor om mediciner. Öppettiderna är kl. 8-20 helgfri måndag-fredag, helger stängt.  020-66 77 66, 0771-450 450

BRIS Barnens hjälptelefon – för dig upp till 18.
tel. 116 111. Öppet alla dagar kl. 14-21. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

113 13 – Ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Hit kan du även ringa med allmänna frågor om Corona-viruset och Covid-19.

116 000 – Ett larmnummer för försvunna barn som är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i. För Sverige>>

Sjukvårdsrådgivningen
Slå endast 11 77 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning dygnet runt, året om.

Sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare
0771-11 77 99

Giftinformation i icke brådskande fall
010-456 6700

Jourhavande tandläkare
112

Polis i icke brådskande fall
114 14

Präst
112 begär jourhavande präst

Viltolycka, påkört djur ring 112 och anmäl olyckan.

 

Kansli

E-post: kansli@staffanstorp.se
Telefonnummer: 046-251218 samt 046-251479

 

Omsorgsförvaltningen

Senior och äldreomsorg:

Stöd i hemmet:

Biståndsbedömning görs av biståndshandläggare, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrande (LSS). Telefon till mottaget är 046-25 11 04. Enhetschef för biståndsbedömningen är Susanne Bäckström telefon 046-25 12 10.

Hemsjukvård:

För att öka tillgängligheten har sjuksköterskeorganisationen aktiverat ett direktnummer där man som privatperson alternativ samverkanspartner kan nå en sjuksköterska på.
Telefonen är öppen för samtal helgfri måndag – fredag, kl. 13.00-14.30.
Andra tider på dygnet finns det möjlighet att lämna meddelande, så ringer ansvarig sjuksköterska tillbaka närmaste vardag.

Tel. nr. 046-25 11 95.

Rehabilitering:

Du når Rehabenheten på telefon 046-25 11 32; våra telefontider är mån-tors 8.00–11.00, fred 10.00–12.00

Särskilt boende:

För att få flytta till ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Om du vill ansöka om särskilt boende kan du kontakta kommunen, 046-25 11 04, omsorg@staffanstorp.se.

Demensvård: Susanne Bresby, Silvia/demenssjuksköterska. Tel. nr. 046-25 12 09

Korttidsvård:

Kontakta oss via 046-25 11 04 eller omsorg@staffanstorp.se

Anhörigstöd:

Anhörigsamordnaren Pia Williams når du på telefon 046-25 12 23 eller pia.williams@staffanstorp.se

Färdtjänst:

Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. Ansökan gör du skriftligen. I vissa fall kan läkarintyg begäras. Kontakta oss gärna för mer information på 046-25 11 04.

Funktionsnedsättning:

På kommunen, avdelningen för vård och omsorg, arbetar biståndshandläggare och LSS-handläggare med att hjälpa dig att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, eller delta i fritidsaktiviteter. Dem når du via omsorg@staffanstorp.se eller 046-25 11 04.

Hjälpmedel:

Du når Rehabenheten på telefon 046-25 11 32; våra telefontider är mån-tors 8.00–11.00, fred 10.00–12.00.

Fritidsgruppen:

På uppdrag av Staffanstorps kommun erbjuder Attendo LSS ett blandat program med olika aktiviteter för att bidra till en aktiv fritid. De flesta aktiviteterna utgår ifrån Åkershus 26 korttids och fritidsenhet på Åkershusvägen 26, 245 37 Staffanstorp.
Verksamhetschef: Ann-Charlotte Paulsson, tel. 0768-45 60 10,

ann-charlotte.paulsson@attendo.se

Anhörigstöd psykisk ohälsa:

I Staffanstorp erbjuder vi stöd till er som stödjer/hjälper någon med psykisk ohälsa. Har ni frågor eller vill prata kontakta Taina Ahola 046-25 15 37, det går även att skicka mejl till Taina Ahola

Personligt ombud:

Kontakta personligt ombud Anton Thoursie, 0768-56 53 27.

Observera: Trivselpunkten och restaurangen är stängd tills vidare

Kontaktuppgifter till Trivselpunkten vid frågor: 046-25 12 99.

 

Utbildningsförvaltningen

Kontakter

Utbildningschef

Krister Åkesson
krister.akesson@staffanstorp.se
046-25 12 13
Ansvar för all verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Leder utbildningsförvaltningen, biträdande utbildningschef, avdelningschef myndighet och administration, avdelningschef nyanländas lärande, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa.

Biträdande Utbildningschef

Ann Edvik
ann.edvik@staffanstorp.se
046-25 13 10
Leder rektorer i skola och förskola samt utvecklingsledare IKT.

Avdelningschef myndighet och administration

Anne Björcke
anne.bjorcke@staffanstorp.se
046-25 12 88
Handlägger ärenden frågor och beslut kring myndigheter såsom Skolinspektionen och BEO. Utbetalningar till gymnasieskolor. Frågor kring busskort, taxiresor för elever, inackorderingsbidrag, resebidrag, sommarpraktik, gymnasieelever utanför kommunen, skolmåltidsavgift gymnasiet.

Utvecklingsledare

Johan Lindblad
johan.lindblad@staffanstorp.se
046-25 12 19
Utvecklingsledare för förskola och skola. Samordnar och leder nätverksträffar. Administrerar statsbidrag, statistik och skolblad.

Utbildningssamordnare grundskola

Gustav Hultqvist
gustav.hultqvist@staffanstorp.se
046-25 12 92
Systemansvar Extens, administration av tilläggsbelopp, skol- och förskoleadministratörsnätverk. Rapporter till SCB, grundskoleskjutsar (skolbussar), skolval och skolplacering inför f-klass och åk 7.

Handläggare

Maria Björk Olin
maria.olin@staffanstorp.se
046-25 12 89
Frågor som rör förskola både kommunal och fristående förskola, frågor gällande fritidshem i vår kommun eller annan kommun. OB förskola, Systemförvaltare -IST förskola. Förskola/fritidshem i annan kommun eller från annan kommun. Interkommunal ersättning.  Debitering av förskole- och fritidshemsplats.

Administrativ assistent

Mia Twedberg
mia.twedberg@staffanstorp.se
Huvuduppgifter: lokalbokningar, beställningar och förekommande administrativa göromål.

Digitaliseringsstrateg

Niklas Bäcklin
niklas.backlin@staffanstorp.se

046-25 12 91
Strategiskt och samordnande arbete kring IT i förskola och skola. Kontaktperson och avtalstecknare för leverantörer av hård- och mjukvara.

Utvecklingsledare IKT

Pernilla Backe
Pernilla.backe@staffanstorp.se
046-25 15 00
Utbildning och rådgivning angående frågor som rör IT som ett pedagogiskt verktyg i skola och förskola. Vklass. Redaktör för Pedagog Staffanstorp.

Systemförvaltare

Anna Gran Lindström
anna.lindstrom@staffanstorp.se
046-28 71 795
Administrera system (bland annat Vklass, Google Suite for Education och MDM)

Förskola/familjedaghem:

Ansökan görs via Mina Sidor. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats. Om ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för din ansökan. Kontakta Utbildningsförvaltningen på tfn 046-25 11 00 så hjälper vi dig med din ansökan. Via Mina sidor kan du ansöka om plats, besvara erbjudande om plats, göra ändringar eller säga upp din plats. För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett BankID. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har BankID. Bor du inte i kommunen men ska flytta hit, kan du följa länken till mina sidor och välja fliken ”Ansök om förskola” utan att logga in.

Kontaktuppgifter till förskolor/familjedaghem finns på hemsidan eller via vx 046-251100

Observera: Öppna förskolan Paletten är stängd tills vidare.

 

Grundskola:

Se kontaktinformation till skolor på hemsida eller ring 046-251100

Särskola.

För mer information kontakta:
Resurscentrum, kommunens centrala barn- och elevhälsa 046-251192
Lunds skolors resurscentrum 046-35 99 599

Kommunalt aktivitetsansvar:

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA, som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet nu eller inte har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar under 20 år.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning igen.

Kontaktperson för KAA i Staffanstorp är Charlott Einarsson som nås på 046-251217.

Studievägledare:

Kontaktuppgifter på hemsida eller vx 046-251100

Handläggning av frågor om gymnasieutbildning utanför kommunen

Utbildningsförvaltningen handlägger frågor om gymnasieutbildning, resekort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift för gymnasieelever.

Kontaktperson Anne Björcke 046-25 12 88

Resurscentrum

Vid Resurscentrum – central barn- och elevhälsa arbetar psykologer, specialpedagoger och speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, samt skolläkare.

Du når leg. psykolog Johanna Narbe på telefon 046-25 14 63.

Du når leg. psykolog Christian Servin på telefon 046-287 17 39.

Du når leg. psykolog Julia Stenberg på telefon 046-25 14 85.

För telefonummer skolsköterska se hemsida eller vx 046-251100

Skolkurator:

Ylva Arnrud (Uppåkraskolan, Hjärups skola)
046-25 11 50

Sanna Haddadi (Hagalidskolan, Mellanvångsskolan)
0709-35 13 77

Maria Söderdahl (Baldersskolan, Staffanstorps montessori)
0709-35 16 36

Pernilla Witt (Hjärupslundsskolan, Tottarps skola)
046-251171

Linn Östergaard (Kometskolan, Anneroskolan/Borgårdsskolan)
0721-72 62 84

Eva Agorelius (Kyrkheddinge skola och Stanstorpskolan)
046-25 11 51

Socialpedagog:

Kim Hansson (arbetar mot skolan)
0709-35 17 38

Margaretha Molin (även talpedagog, arbetar mot skolan)
0709-35 17 78

Kristina Pahovic (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 80 / 046-287 17 80

Maj-Helen Wahnström (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 35

Cecilia Åhlander (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 81

 

Stadsbyggnad

Bygglov

Du kan komma i kontakt med bygglovsenheten genom bokade Skype-möten, via telefon eller e-post, bygglov@staffanstorp.se. Besökstiderna har ersatts med nedanstående telefontider:

Måndagar, tisdagar och fredagar kl. 10.30-12:00 samt torsdagar kl. 13:45-15:15.
Du når oss via kommunens växel, 046-25 11 00 där du kan fråga efter:

 • Bygglovsarkitekt – för allmänna lovfrågor och specifika frågor om din lovansökan, detaljplanetolkning, gestaltning etc.
 • Byggnadsinspektör – för allmänna frågor om anmälan, tekniska frågor, tekniskt samråd, start- och slutbesked, tillgänglighet, eldstäder, etc.
 • Administratör – för frågor om handlingar eller grannhörande har blivit registrerade, etc.

Gå vidare till mittbygge.se för att logga in med bank-id eller annan e-legitimation för att genomföra din ansökan.

Tänk på att du bör vara klar med alla handlingar till din ansökan och ha dem korrekt utförda och i digitalt format innan du påbörjar ansökan.

Miljöenheten

Upplevs problem i bostaden, till exempel med buller eller dålig ventilation, ska kontakt först tas med värden eller bostadsrättsföreningen. Om problemen ändå fortsätter kan kontakt tas med miljöenheten.
Kontakta även miljöenheten vid misstanke om livsmedelsburen smitta, d.v.s. misstänkt matförgiftning.

För mer information kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00 så kopplas du vidare.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen hanterar bland annat drift, underhåll och utbyggnad av kommunens torg, parker, VA-nät samt renhållning.

Kontakta oss i första hand via felanmälan och synpunkter här på webben.

Det går också bra att kontakta oss via medborgarkontoret 046-25 11 00 så blir du kopplad till rätt tjänsteperson.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Avfall och renhållning

Vid frågor kontakta i första hand vår renhållningsentreprenör Ohlssons: https://staffanstorp.ohlssons.se/
046 – 70 99 00
staffanstorp@ohlssons.se

Om du inte får svar på din fråga via Ohlssons går det bra att kontakta ansvarig tjänsteperson på kommunen via växeln: 046-25 11 00.

Vatten och avlopp

För frågor angående vatten- och avloppsfakturor samt flyttanmälan kontakta Staffanstorps Energi på 046-280 43 00.

Ansluta till VA-nät (VA-anmälan görs, via E-Tjänster eller på blanketten Servisansökan som skickas till oss på Tekniska enheten). Tillfällig vattenavstängning hanteras av reningsverkets personal som kontaktas på telefonnummer: 046-25 11 00.

Kartor

Kontakta gärna chefen för geoinfo Ardiana Demjaha, 046-25 17 91 för mer information om verksamheten och våra tjänster.

För frågor kring primärkartan och adresser, kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40.

Annie Sundberg svarar gärna på frågor kring geografisk informationsteknik, 046-73 91 89.

Frågor angående nybyggnadskartor, utsättningar, lägeskontroller, stomnät, projekteringsunderlag och övriga mätfrågor kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21.

Bostadsanpassning:

Telefon till handläggare: 046-287 17 93 bygglov@staffanstorp.se

Serveringstillstånd, tobakförsäljningstillstånd:

Se information på hemsida eller kontakta medborgarkontoret 046-25 11 00.

 

De kommunala bolagen

Kontorslokalen på Kometvägen 1, hemvist för Staffanstorps Centrum AB, Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorps Fibernät AB, håller stängt för externa besök tillsvidare.

 

Personal nås genom kundtjänst/växel: 046-280 43 00 och e-post: info@staffanstorpscentrum.se

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Konsumentvägledning

Måndag-fredag, kl. 9-12, då enbart via e-post och/eller telefon med undantag för semester, sjukdom och helgdagar.

E-post  (var god uppge i vilken kommun du bor)
Telefon: 046-25 16 85.

För telefonförfrågningar på andra tider hänvisas till Hallå konsument, 0771-525 525

 

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »