Stopp för kontroll- och tillsynsavgifter

Vy över Staffanstorp.

Beslut har fattats om att tillfälligt stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridning av coronavirus/covid-19 där allmänheten manas till försiktighet av sociala aktiviteter och att i större utsträckning stanna hemma, riskerar företagare i Staffanstorps kommun att påverkas på ett negativt sätt.

För att måna om ett gott företagsklimat fattade stadsbyggnadsnämnden den 16 mars beslut om att tillfälligt stoppa avgifter för tillsynskontroller under 2020. Innan årliga avgifter kommer att tas ut ska nytt beslut fattas.

Tillsynskontroller kommer att utföras, men utan att företagare kommer att debiteras. Du kan ta del av beslutet genom att klicka här. Du kan ta del av beslutet genom att klicka här.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »