Stopp för kontroll- och tillsynsavgifter

Vy över Staffanstorp.

Beslut har fattats om att tillfälligt stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridning av coronavirus/covid-19 där allmänheten manas till försiktighet av sociala aktiviteter och att i större utsträckning stanna hemma, riskerar företagare i Staffanstorps kommun att påverkas på ett negativt sätt.

För att måna om ett gott företagsklimat fattade stadsbyggnadsnämnden den 16 mars beslut om att tillfälligt stoppa avgifter för tillsynskontroller under 2020. Innan årliga avgifter kommer att tas ut ska nytt beslut fattas.

Tillsynskontroller kommer att utföras, men utan att företagare kommer att debiteras. Du kan ta del av beslutet genom att klicka här. Du kan ta del av beslutet genom att klicka här.