Delegationsbeslut om årliga kontroll- och tillsynsavgifter från Stadsbyggnadsnämndens verksamheter inom miljö- och livsmedelsområdet(2020-SBN-25-1)

Ladda ner dokument