Nya skyltar på kommunens lekplatser

Nu har Staffanstorps kommuns lekplatser fått hänvisningsskyltar. Skyltarna informerar användaren om vem som har ansvaret för lekplatsen, var man kan vända sig för att göra en felanmälan samt var man kan ringa om en olycka inträffar.

Tekniska avdelningen har fått en del reaktioner gällande valda namn för ett urval av lekplatserna. Anledningen till att skyltarna satts upp beror på att detta är ett säkerhetskrav enligt den europeiska standarden för lekplatser (SS-EN 1176).

De namn som står på hänvisningsskyltarna är de namn som är vedertagna inom verksamheten, det är så lekplatserna benämns i olika typer av dokument bundna till lekplatsen, såsom i protokollen för den årliga lekplatssäkerhetsbesiktningen. Dessa namnen indikerar i vilket område lekplatsen är lokaliserad, vilket skapar en långsiktighet. Även om lekplatsen får nya redskap som kan ligga till grund för nya smeknamn, så finns ett övergripande namn som kan bestå över tid. Vi är väl införstådda med att flera av kommunens lekplatser har olika smeknamn som spelar an till de teman lekplatserna har idag. Vi hoppas att ni alla kommer att fortsätta använda dessa smeknamn framöver också – ett kärt barn har många namn!