Är du intresserad av att arbeta inom vården i Staffanstorps kommun?

Trygghetsboende. Foto: Pixabay

Staffanstorps kommun söker extra personal.

Är du intresserad av att arbeta inom vården i kommunal verksamhet eller hos privat utförare i Staffanstorps kommun, vänligen kontakta nedanstående verksamheter.

Kommunal verksamhet:

Hemteam, Larmgrupp, Nattpatrull
Maria Nilsson, enhetschef. Tel: 046-25 13 30
maria.nilsson@staffanstorp.se

LSS-boende Torget 7
Anna Nilsson, enhetschef. Tel: 046-25 13 92
anna.nilsson@staffanstorp.se

Sjuksköterskor
Kristina Ellström, enhetschef. Tel: 046-25 16 19
kristina.ellstrom@staffanstorp.se

 

Privata utförare:

Sockerstan (Särskilt boende somatisk- och demensinriktning)
Daniel Bevréus, verksamhetschef. Tel: 046 – 646 60
Daniel.Bevreus@humana.se

Villa Roos Park (Särskilt boende med demensinriktning)
Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef. Tel: 0735-14 67 17 helen.frennemarkhallo@vardaga.se

Olivia Hemomsorg
Maria Nilsson, enhetschef. Tel: 0709-70 96 98
maria.a.nilsson@olivia.se

Abello hemtjänst
Annika Berg, enhetschef. Tel: 0733-23 19 75
annika.berg@abello.se