Staffanstorp ligger i topp vad gäller gymnasieelever med examen inom 3 år

Av de studenter som tog gymnasieexamen 2019 var det 80,5%, alltså åtta av tio, som tog examen på utsatt tid i Staffanstorps kommun. Detta innebär att Staffanstorp var fjärde bäst i Sverige 2019!

En grundläggande förutsättning för att få jobb i dag är ofta gymnasieexamen och att då klara av gymnasiet på utsatt tid ger gynnsamma förutsättning att komma in på arbetsmarknaden eller vidare studier.

I jämförelse mad andra kommuner 2019 så tog fyra av tio inte examen på utsatt tid i Ronneby och Malmö. Sämst i landet 2019 var Filipstad där sex av tio inte tog examen på utsatt tid. Bäst i landet var Lomma på 82,8%. För mer information: www.kolada.se

Snittkostnad per gymnasieelev i Staffanstorp 2018 var 117 281 kronor. Att fullfölja gymnasiet på utsatt tid skapar en hållbar utveckling, både för individen och för samhället. Staffanstorp har gjort en positiv resa men har haft sämre siffror tidigare år:

2014 – 64,3%

2015 – 67,8%

2016 – 74%

2017 – 72,4%

2018 – 75,9%

2019 – 80,5%

Det är glädjande att se en positiv trend och vi hoppas att den håller i sig, både för individens skull och för samhällets skull.