Staffanstorpsgymnasister i Sverigetopp

Bilden: - Att klara grundskolan och komma in på gymnasiet är bara delmål. En gymnasieexamen är en friskfaktor för hela livet, konstaterar rektor Johan Svensson och biträdande rektor Malin Präntare på Hagalidskolan. Foto Ivar Sjögren

Hela 93 procent av alla nior som gick ut i våras i Staffanstorps kommun nådde gymnasiebehörighet, vilket är en av de högsta siffrorna i landet. Samtidigt har Staffanstorp den fjärde högsta andelen elever i hela Sverige som tar sig hela vägen och avslutar gymnasiet inom tre år.

– Detta är mycket glädjande siffror. Vi är väldigt glada över att våra elever når så bra resultat med höga siffror även vad gäller meritvärde.
– Våra elever är väl rustade och har goda kunskaper med sig från sin grundskola. De har en god grund att stå på, säger utbildningschef Krister Åkesson.
– Vi har mycket bra skolledningar som jobbar medvetet med fokus på både undervisningskvalitet, skolutveckling och elevhälsa.

Slutmålet är utbildning

Totalt går cirka 300 elever ut nian i Staffanstorps kommun varje vår. Samtliga tre högstadieskolor i Staffanstorps kommun; Baldersskolan, Hagalidskolan och Hjärupslundsskolan, arbetar sedan länge metodiskt för att eleverna ska fokusera på att slutmålet är en utbildning eller en examen.
– Att klara gundskolan och komma in på gymnasiet är bara delmål. Det handlar inte bara om att komma in. Vårt perspektiv sträcker sig betydligt längre än så och det tror vi är en del av förklaringen, säger rektor Johan Svensson och biträdande rektor Malin Präntare på Hagalidskolan i Staffanstorp.
– Vi pratar mycket med både eleverna och vårdnadshavarna om vägen framåt, om vilka krav som kommer att ställas när man väl kommit in. Vi vill ju att alla ska gå vidare. En gymnasieexamen är en form av garant för att man landar bra i livet. Statistiskt sett ger det oändligt mycket större förutsättningar och minskar risken att hamna i utanförskap och ohälsa. En gymnasieexamen är en friskfaktor för hela livet.

Styrkor och utmaningar

Bakom de fina siffrorna finns flera avgörande faktorer.
– Vi är glada och stolta över att så många av våra elever fullföljer och går ut gymnasiet. Våra elever har med sig goda ämneskunskaper vilket är essensen för att klara gymnasiet. Men vi tror även att en orsak till att eleverna lyckas är att de gör rätt val, väljer rätt program, vilket är ett resultat av god studie- och yrkesvägledning. Kvaliteten på studiehandledningen har stor betydelse, säger Johan Svensson.
– Vår studie- och yrkesvägledare Viktoria Cavander som ansvarar för gymnasievalet på Hagalidskolan gör ett mycket gott jobb. Hon är väldigt noga med att omvärldsbevaka och har alltid aktuell information.
– Gymnasieprogram, inriktning, skolval, är en djungel idag men hon gör ett verkligt fint jobb här, förbereder eleverna väl och är alltid tillgänglig.
Studie- och yrkesvägledningen inleds redan i årskurs 8 med individuella samtal med alla elever. Då bjuds även föräldrarna in till informationsträffar.
– Det handlar om att göra eleven medveten om vilka styrkor man har och vilka utmaningar man kan komma att ställas inför. Den först utstakade vägen är inte alltid rätt för alla.
– Vi har ett fantastiskt utbildningssystem i Sverige. Ett yrkesförberedande program innebär inte att dörren är stängd till vidare högskolestudier.

Tillit till sig själv

– Det är viktigt för lärarna att ha höga förväntningar på eleverna samtidigt som de är väldigt noga med det kompensatoriska uppdraget. Även elever med utmaningar i skolan ska lyckas. En tillit till den egna förmågan, att tro på sig själv, är oerhört viktigt oavsett vilket vägval man gör, säger Johan Svensson och Malin Präntare.
Totalt var andelen staffanstorpselever som gick ut gymnasiet i våras 80,5 procent. Medianen för hela landet är cirka 66 procent.

Av Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt