Störande arbete vid Jakriborg

Ett streck mellan Jakriborg och Hjärups station visar var stödkonstruktionen ska byggas.. Foto: NCC/OHL

Arbetet runt stationen i Hjärup har pågått en längre tid nu. Just nu byggs stödmur inför att bygga de nya spåren fyra meter under marknivå. Det behövs även en stödkonstruktion för de nedsänkta spåren längs muren mellan Jakriborg och stationen i Hjärup. Just där kommer stödmuren bli en så kallad spontvägg som byggs på ställen där det är ont om utrymme.

Stödkonstruktionen utförs för att hålla jordmassor på plats då man av utrymmesskäl eller annan orsak inte kan arbeta med slänter. Under april-maj kommer spont börja byggas mellan muren mot Jakriborg och stationen. Arbetet utförs av Trafikverket och pågår under cirka en månad.

Gå in på Trafikverkets hemsida för projektet om du vill veta mer exakt när arbetet sätts igång. Sponten trycks ner i marken med en maskin som vibrerar, vilket kan uppfattas som störande och orsaka vibrationer som kan märkas i hus intill. Buller och vibrationer mäts med jämna mellanrum för att följa upp att nivåerna hålls inom de tillåtna värdena.

Arbetet pågår normalt dagtid vardagar mellan klockan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Kontakt Trafikverket: Tfn. 0771- 921 921, e-post: lund-alov-fyra-spar@trafikverket.se