Föräldrautbildning för alla

- Föräldrautbildningen riktar sig till alla föräldrar, säger specialpedagogerna inom centrala barn- och elevhälsan i förskolan Kristina Pahovic, Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander. Foto: Ivar Sjögren

Visste du att du och alla andra föräldrar i Staffanstorps kommun kan gå en föräldrautbildning? Nyckelordet är ”Fem gånger mer kärlek!”

Bakom satsningen står Resurscentrum, kommunens centrala barn- och elevhälsa, som arbetar med att ge stöd och råd till föräldrar, skolbarn och personal inom förskola och skola. personal, barn och ungdomar inom förskola och skola.
Kursen har erbjudits en tid inom kommunen och under hösten 2019 gjorde man en satsning, genom att utbilda tre specialpedagoger och en psykolog, kring möjligheten att stärka föräldraskapet. Under våren utbildas ytterligare en kurator. Tidigare utbildade inom Resurscentrum är två kuratorer. Paletten erbjuder också ABC- föräldrautbildningar sedan något år tillbaka.

Krävs inte särskild anledning

Under vårterminen 2020 kommer 2 utbildningar erbjudas till barn upp till 3 – 6 år och 2 utbildningar mot ungdomar 6 – 12 år.
– Detta riktar sig till alla föräldrar, man måste inte ha någon särskild anledning, säger specialpedagogerna inom centrala barn- och elevhälsan i förskolan Kristina Pahovic, Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander.
Föräldrautbildningen utgår från forskningsprojektet ABC, ”alla barn i centrum” samt boken ”Fem gånger mer kärlek” av psykologen Martin Forster på Karolinska institutet i Stockholm samt boken ”Vad alla föräldrar borde få veta – barnets första tolv år” av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni. Utbildningen erbjuds alla föräldrar i både förskolan och skolan.

Hitta sin föräldraroll

– Vår uppgift är att långsiktigt stärka föräldrarna i deras roll och höja kvaliteten i föräldraskapet. Samhället ställer ganska komplexa krav på oss och i detta ska man hitta sin roll som förälder och även hur man ska göra för att vara den slags förälder man vill vara.
Kursen ges i regel på kvällstid. Kursdeltagarna möts fyra gånger samt vid ett uppföljningsmöte. Innehållet är uppdelat i fyra teman ”Visa kärlek”, ”Var med”, ”Visa vägen” och ”Välja strider”.

Vägledande roll

– Vår roll är vägledande roll. Vi har en härlig gruppdynamik och brukar vara 10 – 15 föräldrar i varje grupp. Gruppen ger varandra tips och tankar samtidigt som vi har en jättetydlig manual som vi följer till punkt och pricka. Man ger varandra olika tips och idéer och får uppleva att man inte är ensam i sin roll och med sina bekymmer att få ihop vardagen.
De tre specialpedagogerna har fått stark och positiv respons från föräldrar som gått utbildningen.
– Föräldrarna ska vara stärkta när de går hem och 90 procent av dem har sagt att detta gett effekt, många har ändrat sitt bemötande av barnen, tar inte lika många strider utan fokuserar och har fått andra glasögon som faktiskt fungerar.

Anmälan

Antalet platser är begränsat men kursen erbjuds kontinuerligt inom Staffanstorps kommun. Så här anmäler ni er till föräldrautbildningen under våren2020: Maila till: maj-helen.wahnstrom@staffanstorp.se, cecilia.ahlander@staffanstorp.se eller abc@staffanstorp.se

 Av Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt